ANBO nieuws uit 2018

02 februari 2018
Gezondheid

Meld ook uw 'valboete'; meldactie personenalarmering

Personenalarmering werkt nog niet zoals het zou moeten.
Lees meer
02 februari 2018
Gezondheid

Ook burn-out door mantelzorg en vrijwilligerswerk

Ook drukke vrijwilligers, oppasoma's en -opa's en mantelzorgers kunnen kampen met stress en zelfs zo belast zijn dat hun functioneren in gevaar komt.
Lees meer
01 februari 2018
Inkomen

DNB waarschuwt voor ‘phishing mail’

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor e-mails die lijken alsof ze afkomstig zijn van een bank, de zogenoemde ‘phishing mail’.
Lees meer
31 januari 2018
Gezondheid

Sociaal netwerk is cruciaal in zelfredzaamheid

Gemeenten worstelen nog altijd met zelfredzaamheid en participatie de uitgangspunten van de wet maatschappelijke ondersteuning Wmo).
Lees meer
30 januari 2018
Gezondheid

Certificering Roze Loper neemt vlucht

Certificatie in de Zorg, Dekra, DNV GL en Keurmerkinstituut en Roze 50+ gaan samenwerken Stichting Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland, hebben, naast Kiwa en Perspekt, Certificatie in de Zorg, Dekra, DNV GL en Keurmerkinstitu
Lees meer
26 januari 2018
Gezondheid

Ook maatschappelijke voorziening SOOZ heeft oog, oor en hart voor LHBTI

Welzijnsorganisatie SOOZ Amsterdam heeft het kwaliteitskeurmerk Roze Loper verworven. De drie locaties én de organisatie zelf hebben aangetoond dat zij oog en oor hebben voor seksuele diversiteit bij cliënten én medewerkers.
Lees meer
25 januari 2018
Inkomen

Pensioenfondsen ogen gezonder

De vijf grote pensioenfondsen ogen een stuk gezonder.
Lees meer
25 januari 2018
Inkomen

Wet Van Rooijen maakt weinig kans

Het wetsvoorstel van Martin van Rooijen om de rekenrente voor pensioenfondsen van een bodem van twee procent te voorzien, maakt weinig kans.
Lees meer
25 januari 2018
Inkomen

ABP stelt afschaffing ANW-compensatie uit

Pensioenfonds ABP stelt de afschaffing van de ANW-compensatie uit. Het fonds doet dat na een oproep daartoe van onder andere ANBO en de sociale partners.De afschaffing van de ANW-compensatie heeft tot veel onrust geleid.
Lees meer
23 januari 2018
Inkomen

John de Wolf: "Krappe arbeidsmarkt biedt volop kansen"

Topbestuurders van Nederlandse bedrijven zijn bang dat de krappe arbeidsmarkt verdere groei van de economie in de weg kan zitten. Dat concludeert adviesbureau PwC op basis van eigen onderzoek.
Lees meer
23 januari 2018
Inkomen

Rentegevoeligheid rekenregels ondermijnt vertrouwen in pensioen

De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast.
Lees meer
22 januari 2018
Inkomen

Loonstrookje valt toch tegen

Economische groei of niet, het loonstrookje valt toch tegen. En de koopkracht al helemaal, nu de inflatie licht stijgt. Vooral gepensioneerden met een aanvullend pensioen bovenop de AOW gaan er op achteruit.
Lees meer