08 maart 2012

Arbeidsmarkt 55+ moet van het slot

De arbeidsmarkt voor 55-plus moet van het slot. Dat kan door afspraken uit het Pensioenakkoord versneld op de agenda te plaatsen. Daardoor ontstaat extra inzet bij het UWV, bij cao-onderhandelingen en monitoring van de resultaten. Heeft dat geen resultaat, dan zouden bedrijven verplicht moeten worden een minimum aantal ouderen in dienst te nemen. Dat vindt belangenorganisatie ANBO, die daarmee reageert op het bericht dat het UWV 150 extra werkcoaches vrijmaakt om oudere werklozen aan het werk te helpen.

Twee procent 55-plussers
De arbeidsmarkt voor ouderen zit al jaren op slot. Van de circa 650 duizend vacatures in 2011 werd 37 procent vervuld door jongeren tot 25 jaar en slechts twee procent door 55-plussers. Ook in 2010 en 2009 was het percentage 55-plussers dat werk vond al zo laag. Bij de werkloze 55-plussers heeft zelfs 87 procent na een jaar nog geen nieuwe baan en de helft ook na drie jaar niet.

Nu de werkloosheid oploopt en het aantal vacatures afneemt, zullen ouderen het nog moeilijker krijgen. Terwijl het belangrijk is hen te behouden voor de arbeidsmarkt. Volgens ANBO zou het personeelsbeleid een afspiegeling moeten zijn van jong en oud.

Naar overzicht
Inkomen