31 mei 2013

AOW'ers opnieuw dupe van bezuiniging

ANBO reageert bezorgd op een brief van het ministerie van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer, waarin wordt aangekondigd dat het terugdraaien van een ondeugdelijk uitgevoerde bezuiniging ten koste gaat van de koopkracht van alle AOW'ers. Hoewel het slechts om een klein bedrag gaat - een daling van ruim 28 euro naar 25 euro per maand - vindt ANBO het principieel onjuist om een toch al hard getroffen groep opnieuw te korten.

Wet MKOB

In 2010 heeft het toenmalige kabinet Rutte I besloten tot een besparing van 120 miljoen euro op de wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB). Deze besparing werd gehaald door aan het ontvangen van de MKOB de eis te verbinden dat men voor minstens 90 procent van het inkomen belastingplichtig is in Nederland. Zo zou voorkomen moeten worden dat deze aanvullende uitkering naar het buitenland zou weglekken. De Europese Commissie dreigde met een procedure, waardoor het ministerie zich genoodzaakt ziet de bezuiniging terug te draaien. Volgens de Europese Commissie hebben AOW-ers die niet in Nederland wonen, maar wel op het grondgebied van één van de lidstaten van de EU, de EER, Zwitserland of één van de verdragslanden, gewoon recht op de MKOB.

Brief aan het ministerie

"ANBO vindt het op zich een goede ontwikkeling dat het kabinet inziet dat de MKOB exportabel moet zijn. Maar dat het kabinet de rekening van deze maatregel wil neerleggen bij alle andere senioren, vindt ANBO onaanvaardbaar", schrijft ANBO-directeur Liane den Haan in een brief aan minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

"Deze vermindering treft juist die groep, van wie de koopkracht vanwege het kabinetsbeleid en de keuzes die daarin zijn gemaakt hard achteruit gaat: senioren met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen. De stapeling van een aantal maatregelen, zoals verhoging van de tarieven in de inkomstenbelasting, de Btw-verhoging, hogere eigen bijdrage in de zorg en de verhoging van het eigen risico, tasten de koopkracht fors aan. Naar aanleiding hiervan heeft Minister Asscher op 29 maart jl. de Tweede Kamer toegezegd de koopkrachteffecten voor gepensioneerden apart te laten berekenen. De toekomst van de MKOB zou hierin moeten worden meegenomen."

Lees de gehele brief