25 mei 2012

AOW’er met klein pensioen hard getroffen

Ook in de nieuwe doorrekening van het Kunduz-akkoord gaan AOW’ers met een pensioen van 10.000 er het hardst op achteruit, met ruim 3,5 procent. Zij hebben straks flink meer koopkrachtverlies dan andere, vergelijkbare inkomensgroepen. ANBO vindt dat de pijn oneerlijk verdeeld is in de plannen van CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. "Rode draad: er zit niets in het akkoord dat getuigt van een lange termijn-visie of van duurzame, kwalitatieve oplossingen. Het zijn forse lastenverzwaringen, die flink gaan ingrijpen op de koopkracht", aldus Liane den Haan, algemeen directeur van ANBO.

Nieuwe informatie

Vorige week lekte het akkoord al uit, maar vandaag presenteert het kabinet het akkoord officieel. De werkelijke gevolgen zullen uit de CPB doorrekening blijken; die wordt volgens CPB niet eerder dan 14 juni verwacht. ANBO stelde eerder al dat het bezuinigingsakkoord ouderen pijn doet. ANBO-directeur sprak met de NOS over de gevolgen voor ouderen.

Pensioen en pensioenakkoord

De AOW-leeftijd gaat omhoog. ANBO heeft steeds gesteld dat het onacceptabel is dat het zwaarbevochten pensioenakkoord van tafel gaat. De AOW-leeftijd gaat in stappen van een, twee of drie maanden omhoog, totdat deze op 66 staat in 2019.

De in het pensioenakkoord afgesproken 0,6 procent extra verhoging van de AOW sneuvelt in het akkoord. Ter compensatie daarvan wordt de ouderenkorting niet afgebouwd en zelfs iets verhoogd. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de MKOB, de vroegere tegemoetkoming op de AOW.

Het vitaliteitspakket – afgesproken om werknemers langer en gezonder aan het werk te houden èn mensen in staat te stellen te sparen voor een AOW op 65 – is ook geschrapt. "En als zogenaamde overgangsmaatregel blijft tot 2015 AOW op 65 mogelijk, maar mensen moeten dan wel het 'geleende bedrag aan AOW' terugbetalen op termijn. Dat is idioterie. Waarvan moet die eerder ontvangen AOW dan worden terugbetaald?" Zo zei Den Haan vorige week al.

Zorg

Dat het eigen risico fors verhoogd wordt was al bekend. Ook wordt het basispakket in de zorgverzekering smaller. In de nieuwe doorrekening wordt echter ook gesteld dat de fiscale aftrek van zorgkosten verder ingeperkt wordt. Zo wordt voorkomen dat de dat onderdelen die in het basispakket sneuvelen via de aangifte voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn.