17 september 2013

AOW-regels samenwonen aangepast

Succes ANBO. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken past vanaf 2015 de regels aan voor AOW’ers en samenwonen. 65-plussers die de financiële lasten dragen van een zelfstandige woonruimte -huur of koopwoning- maar veel bij elkaar verblijven, zullen per  definitie niet meer als samenwonend worden beschouwd. En worden niet meer lastig gevallen met huiscontroles door de SVB. Dat is op Prinsjesdag bekend gemaakt. ANBO vindt het een stap in de goede richting en beschouwt het als een succes van haar acties, maar vindt het niet voldoende.

Boete

Ouderen die ieder een eigen huis hebben maar veel bij elkaar verblijven, lopen op dit moment de kans om als samenwonend gezien te worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De wet is nu zo onduidelijk, dat het ertoe kan leiden dat senioren die niet bij elkaar wonen zonder het te beseffen toch samenwonen in de zin van de AOW. En dat kan uitlopen op een forse boete en een lagere AOW van 50 procent voor samenwonenden in plaats van 70 procent voor een alleenstaande. 

Waarom pas 2015?

ANBO overhandigde in mei een petitie hierover, ondertekend door ruim 6.000 senioren en voert al jaren actie voor duidelijke regels. Onder maatschappelijke en politieke druk liet Klijnsma in mei al weten dat ze de regels zou gaan vereenvoudigen.

ANBO-directeur Liane den Haan: “Het voorstel is een stap in de goede richting, maar niet voldoende. Er blijft een subjectieve beoordeling bestaan door de SVB, die onderzoek vergt en dus duur is. En daar komt bij: waarom pas in 2015? Ouderen die nu vervolgd worden voor samenwoonfraude, zullen gewoon de boetes moeten betalen. De gegevens van de gemeentelijke basisadministratie kunnen nu al leidend zijn. Twee meerderjarigen die op één adres staan ingeschreven, wonen samen, behalve bij een zorg- en commerciële relatie. In alle andere gevallen is dan geen sprake van samenwonen.”