9 december 2015

AOW-rechtszaak moet leiden tot onderzoek overbruggingsregeling

Update 9 december 2015

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat in hoger beroep tegen de vrouw uit Joure die met succes bezwaar maakte tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De rechtbank Leeuwarden oordeelde dat zij AOW krijgt als ze 65 jaar wordt en niet hoeft te wachten tot ze de verhoogde leeftijd heeft bereikt.

Na deze uitspraak hebben meer mensen aangegeven de gang naar de rechter te willen maken. Of ze dit net als de vrouw uit Joure met succes zullen doen, moet blijken want de uitspraak geldt specifiek voor deze zaak en kan niet als algemeen zien voor iedereen.  

AOW-rechtszaak moet leiden tot onderzoek overbruggingsregeling 

Een vrouw uit Joure heeft gisteren met succes bezwaar gemaakt tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Zij is door de rechter in het gelijk gesteld dat in haar geval 24 maanden langer op AOW moeten wachten een ‘onevenredig zware last’ zou zijn, omdat de vrouw zowel financiële als gezondheidsproblemen heeft waardoor zij het AOW-gat niet kan opvangen. Ook de overbruggingsregeling (circa 500 a 600 euro) waar de vrouw aanspraak op kan maken zorgt volgens de rechtbank niet voor voldoende evenwicht.

Uitspraak moet tot onderzoek leiden 

ANBO vindt de uitspraak een steun in de rug dat het kabinet beter moet kijken naar het overgangsbeleid voor schrijnende gevallen, want daar schiet de maatregel tekort. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “En dan hebben we nog geeneens over de mensen die nu al kampen met een AOW-gat, dat niet meer kunnen repareren en niet in aanmerking komen voor deze overbruggingsregeling.”

Overbruggingsregeling voldoet niet altijd 

Begin december liet staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat veel minder mensen gebruik maken van de overbruggingsregeling dan gedacht. Ook gaf zij toen aan dat er geen onderzoek kwam naar het ‘waarom.’ “Wij vinden het vreemd dat er geen onderzoek komt. De overbruggingsregeling voldoet niet voor schrijnende gevallen en daar moet het kabinet zijn verantwoordelijkheid voor nemen”, aldus Den Haan. “Deze uitspraak is dus een steun in de rug om nu wel onderzoek te doen om in kaart te brengen hoe groot de groep is, waarom men er geen gebruik van maakt en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze mensen in de financiële problemen komen met alle gevolgen van dien.”