3 juni 2015

AOW-leeftijd versneld verhoogd

Na de Tweede Kamer is ook de senaat akkoord gegaan met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. De verhoging heeft te maken met de sterk gestegen levensverwachting. Lees hieronder meer over wat aan dit besluit vooraf ging en kijk in de tabel wat uw (nieuwe) AOW-leeftijd is.

Levensduur senioren stijgt

Senioren leven steeds langer. Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze ‘virtuele levensduur’ is sinds de introductie van de AOW in 1957 met 5 jaar gestegen. Men verwacht een verdere stijging met nog eens 5 jaar tot 2060. In zulke voorspellingen wordt ook rekening gehouden met de verdere medische ontwikkeling en verhoogde aandacht voor preventie van klachten.

Veranderde wet en gevolgen

ANBO heeft de verhoging van de AOW-leeftijd en wat aan dit besluit voorafging hier voor u op een rijtje gezet. Omdat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog gaat, zijn de gevolgen niet voor iedereen hetzelfde. Wij geven u hieronder een overzicht van de gevolgen. Het overzicht is samengesteld op basis van het aangenomen wetsvoorstel.

U bent geboren:U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW start is:
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950201565 jaar + 3 maanden
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951201665 jaar + 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952201765 jaar + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953201866
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953201966 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954202066 jaar + 8 maanden
na 30 april 1954202167 jaar *)

*) Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor een verdere verhoging als de ontwikkeling van de levensverwachting daartoe aanleiding geeft. Hiervoor moet vóór 2019 een besluit worden gepubliceerd.