17 november 2014

AOW-leeftijd versneld omhoog

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog en komt in 2018 uit op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar. In het huidige tempo zou de AOW-leeftijd pas in 2023 op 67 jaar uitkomen. Vanaf 2022 wordt jaarlijks bekeken of de AOW-leeftijd als gevolg van de gemiddelde levensverwachting verder omhoog moet.

Beperkte overgangsregeling

ANBO-directeur Liane den Haan: “ANBO is niet tegen verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. De stijgende levensverwachting betekent dat mensen nu én in de toekomst langer zullen leven en dus langer actief zullen blijven. De AOW op een later tijdstip laten ingaan past daarbij. Maar door de snelle invoering kunnen veel mensen die vlak voor de pensionering zitten zich niet goed voorbereiden op de nieuwe situatie. Er is wel een overgangsregeling. Maar die is in onze ogen nog steeds te beperkt, zodat ouderen het later ingaan van de AOW niet financieel kunnen opvangen. Ook de mogelijkheden uit het Pensioenakkoord uit 2011 –eerder of later de AOW opnemen bijvoorbeeld- zijn geschrapt.” 

Overbruggingsuitkering

Het plan dat al was aangekondigd in het regeerakkoord, is vandaag door staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Mensen met lage inkomens, die door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd in financiële problemen komen, kunnen gebruik maken van een tijdelijke overbruggingsuitkering. Het gaat dan om mensen die voor 2013 al VUT of prepensioen hadden. Zij komen vanaf 65 jaar tot het ingaan van hun AOW-leeftijd in aanmerking voor een uitkering op minimumniveau. Hun inkomen moet dan wel niet hoger zijn dan twee maal het minimumloon (alleenstaanden) of drie maal het minimumloon (samenwonenden).

Kijk hier voor het nieuwe schema verhoging AOW-leeftijd

Meer informatie over de overbruggingsregeling vindt u op http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/pensioen/verhoging-aow-leeftijd/overbruggingsregeling