31 oktober 2016

AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en drie maanden

De AOW-leeftijd gaat in 2022 verder omhoog en komt voor iedereen geboren na 1954 op 67 jaar en drie maanden. De oorzaak is de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziene stijgende levensverwachting. Met deze AOW-leeftijd is de soep nog niet op: ook in de jaren daarna wordt een stijgende AOW-leeftijd voorzien.

Leeftijdsverwachting blijft stijgen

Het kabinet heeft in 2012 in de wet vastgelegd dat de AOW-leeftijd automatisch aan de stijgende levensverwachting is gekoppeld. Het gaat dan steeds om verhogingen van drie maanden. Verwacht wordt dat in 2025 de leeftijd zal uitkomen op 68 jaar. Jonge mensen moeten er op rekenen dat zij tot na hun zeventigste moeten blijven werken.

Voldoende werk

ANBO is niet tegen het verhogen van de AOW-leeftijd, maar zet wel een aantal kanttekeningen. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Dat er verhoogd wordt vanwege de stijgende levensverwachting is te begrijpen, want anders worden AOW en pensioenen onbetaalbaar. Maar is er wel voldoende werk? We zien nu al dat een grote groep vijftig plussers langs de zijlijn staat. Die worden door een verhoging dubbel gepakt. Ze maken een enorme inkomensval en bouwen vanaf het moment dat ze werkloos worden geen aanvullend pensioen meer op. En het kabinet mag ook meer aandacht schenken aan mensen met zware beroepen.”

Flexibel pensioen

Een ander punt is het aantal jaren dat men in goede gezondheid kan genieten van het pensioen. Den Haan: “Gemiddeld krijgen mensen achttien jaar pensioen. Door het verhogen neemt de kans op ziekten toe, waardoor het aantal jaren dat men van het pensioen kan genieten afneemt. Het verhogen draagt hier niet in positieve zin aan bij.” Tot slot onderstreept ANBO dat de noodzaak om pensioenen flexibel te maken hierdoor toeneemt. “De overheid wil op allerlei terreinen keuzevrijheid voor haar burgers, behalve op het gebied van pensioenen. Het wordt tijd dat de discussie hierover opnieuw gevoerd wordt.”

Politieke verdeeldheid

Politieke partijen zijn verdeeld over het verhogen van de pensioenleeftijd. Zo willen de PVV en 50PLUS dat de AOW weer ingaat op 65 jaar, wat overigens jaarlijks 18 miljard euro zou kosten. De PvdA wil een flexibele AOW waarbij men voor elk jaar dat men eerder stopt minder AOW uitgekeerd krijgt.

Bekijk hier hoe de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd.