23 januari 2014

AOW- en samenwonen nog steeds complex

Hoewel rechtvaardiger en objectiever te controleren, blijft de nieuwe regeling voor LAT-tende AOW’ers onnodig complex. Dat zegt ANBO in reactie op de algemene maatregel van bestuur (amvb) die staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) voor consultatie naar de verschillende belangenorganisaties heeft gestuurd. ANBO blijft daarom pleiten voor controle via de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). “De nieuwe regeling gaat uit van een LAT-relatie wanneer beide partners een eigen huis hebben en daar aantoonbaar de lasten voor dragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal nog steeds bij elke LAT-relatie moeten nagaan welke mate van eigenaarschap mensen hebben, of zij de directe beschikking hebben over een huis en of daar nota bene stromend water is. De regeling wordt eerlijker, maar de SVB heeft er nog steeds een dagtaak aan de controle”, zo zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Eindelijk een oplossing

Door jarenlange inspanning van ANBO en onder de daaropvolgende druk de Tweede Kamer besloot staatssecretaris Klijnsma de AOW aan te passen. De nieuwe regels moeten leiden tot objectieve gronden waarop de SVB kan baseren of iemand samenwoont of een LAT-relatie heeft. Nu is dat nog niet het geval: AOW’ers met een (nieuwe) partner worden op subjectieve, niet meetbare gronden als samenwonend aangemerkt, bijvoorbeeld als zij ‘meer dan de helft van de tijd’ samen doorbrengen. De SVB mag middels onaangekondigde huisbezoeken controleren of mensen niet ‘stiekem’ samenwonen.

8300 mensen

Volgens de eigen rekensom van het ministerie gaat het om zo’n 8300 mensen, die volgens de huidige, subjectieve regeling recht hebben op een AOW voor gehuwden, en met de nieuwe regeling recht krijgen op de alleenstaanden-AOW.

Proefproces gewonnen

ANBO verzet zit al jaren tegen zowel de huisbezoeken van de SVB, die in het leven geroepen zijn door toenmalig staatssecretaris Aboutaleb, als de gebrekkige regelgeving rond AOW en samenwonen. Ook de rechter maakte in een door ANBO aangespannen proefproces korte metten met de huisbezoeken van sociaal rechercheurs. ANBO vindt dat doelbewust frauderen bestraft moet worden, maar er worden nu ten onrechte boetes uitgedeeld, zogenaamd om uitkeringsfraude te bestrijden. Den Haan: “In de oude regels onduidelijk hoeveel tijd AOW’ers met elkaar mogen doorbrengen en of de auto gedeeld kan worden. En tot hoe ver men kan gaan in het delen van de huishouding, zoals boodschappen doen of samen eten.

Ingang nieuwe regels nog onduidelijk

De nieuwe regels moeten vanaf 1 mei 2014 ingaan, en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2014. Hierbij moet aangemerkt worden dat de Tweede Kamer nog moet instemmen met het voorstel, vóór dat de SVB deze nieuwe regels kan uitvoeren.

Lees hier onze brief voor de internetconsulatie.