26 februari 2020

Andere rekenrente is stap in goede richting

“Een andere rekenrente is een stap in de goede richting. Het is wel de vraag of de plannen nog op tijd zijn. Misschien moeten we wel naar een heel andere stelsel, want de rendementen kunnen in de toekomst wel eens onvoldoende zijn”, reageert Liane den Haan van ANBO, op de berichten in de pers dat kabinet en sociale partners een andere rekenrente willen gebruiken om te bepalen of er genoeg geld in kas is om pensioenen uit te betalen.

Zoals bekend is minister Koolmees met sociale partners en andere partijen, waaronder ANBO, bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord. In dat kader wordt nu onder meer gekeken naar een andere rekenrente. Met de rekenrente wordt de zogeheten dekkingsgraad berekend. De dekkingsgraad staat sterk onder druk door de extreem lage marktrente en daar kwam deze week ook nog eens de dalende beurs over heen.

Pensioen is enorm belangrijk

Eerder was al duidelijk geworden dat met de lage rente van rond de nul procent de ambitie in het pensioenakkoord (80 procent na 42 jaar) niet haalbaar is. “En die ambitie moet voorop blijven staan”, zegt Liane den Haan. “Uit het onlangs verschenen rapport van Wouter Bos over de positie van ouderen blijkt nog eens overduidelijk hoe belangrijk pensioen is: ouderen moeten meer voor zichzelf zorgen, terwijl de overheid zich terugtrekt. Dan moet je over een goed inkomen beschikken.”

Al tien jaar niet geïndexeerd

Het pensioen wordt al tien jaar uitgehold, omdat de pensioenen niet worden geïndexeerd en de inflatie in die tijd rond de 20 procent bedraagt. “Dan zou je zeggen: goed dat er een andere, hogere rekenrente komt, waardoor indexatie dichterbij komt. Maar tegelijkertijd staan de rendementen onder druk, omdat de helft van het vermogen in obligaties zit. Die leveren bij een constante lage rente niks op. En de beurzen zijn ook nog eens ingeklapt.”

“Het is heel simpel: pensioen is premie plus rendement. De premie zit min of meer aan zijn taks: veel meer betalen is niet haalbaar. Pensioenfondsen verwachten in de toekomst veel minder rendement. Dan moet je het geheel nog eens goed tegen het licht houden”, vindt Den Haan.

Kritisch volgen

“We zullen deze ontwikkeling heel kritisch volgen. Want in de berichten wordt er ook de nadruk op gelegd dat het nieuwe stelsel een harde premieregeling wordt: we betalen een bepaald bedrag aan premie en zien wel wat voor pensioen eruit komt. Dat is riskant, want, zoals gezegd, een goed pensioen is noodzakelijk om als oudere fatsoenlijk te blijven leven. De ambitie moet voorop staan, niet de techniek.”

Naar overzicht
Pensioen potjes
Inkomen