11 februari 2016

ANBO’s ‘Spelregels Wmo’ omarmd door staatssecretaris

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft in antwoorden op Kamervragen van Bergkamp (D66) en Leijten (SP) zijn waardering uitgesproken voor de ‘Spelregels’ die ANBO heeft gepubliceerd voor Wmo-onderzoeken. Van Rijn: “Ik waardeer het dat de ANBO de verantwoordelijkheid heeft genomen om de van leden ontvangen signalen door te vertalen naar een leidraad ‘spelregels’.” Hij wijst er op dat deze regels hun basis vinden in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en jurisprudentie. “De ANBO levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de uitvoering; de spelregels kunnen de positie van de cliënt versterken en ook gemeenten kunnen met de leidraad hun voordeel doen.”

Spelregels?

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, over de spelregels: “Dit juridisch onderbouwde kader moet een einde maken aan de ondoorzichtige wijze waarop veel gemeenten het onderzoek naar iemands persoonlijke situatie uitvoeren. Dit onderzoek wordt nog steeds vaak het ‘keukentafelgesprek’ genoemd, hoewel het in de praktijk verschillende vormen aanneemt.” Voor de juridische onderbouwing van de spelregels werkte ANBO samen met Wmo-advocaat Matthijs Vermaat. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erg ‘open’ opgesteld, waardoor gemeenten vrijheid nemen in de invulling ervan. Den Haan: “Veel gemeenten dachten daardoor het onderzoek volledig zelf te kunnen invullen. Maar we leven in een rechtsstaat: gemeenten zijn gebonden aan regels. Wij zijn blij dat de Staatsecretaris daar ook zo over denkt.”

Opleiding Wmo-consulenten via VNG-academie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat de spelregels betrekken bij hun opleiding voor Wmo-consulenten. De VNG ontwikkelt die opleiding in samenwerking met partners, waaronder ANBO, om de gespreksvoerders die betrokken zijn bij het persoonlijk onderzoek te trainen. Den Haan: “Zo dragen wij bij aan het vertalen van vele klachten van leden en hulpbehoevenden naar actie. Er moet nog het nodige veranderen om de uitvoering van de Wmo zo te krijgen dat iedereen de juiste steun krijgt bij het langer zelfstandig wonen. Ook dit jaar blijft ANBO bovenop die uitvoering zitten en blijven we oplossingen aandragen voor knelpunten.”

Gezondheid