09 maart 2016

ANBO's inbreng voor het debat over arbeidsmarktbeleid

De Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergadert morgen over de aanpak van langdurige werkloosheid onder senioren. ANBO heeft een brief gestuurd waarin aangegeven wordt dat de belangenbehartiger voor senioren zich grote zorgen maakt over de grote toestroom van deze groep in de WW. Directeur-bestuurder Liane den Haan: "Dit komt onder andere door de faillissementen in de retail en de zorg. Maatregelen zijn dringend nodig. Het echte probleem wordt pas opgelost als er meer vacatures komen, maar tot die tijd moet de overheid interveniëren. In de brief maken we verschil tussen acute oplossingen en oplossingen voor de lange termijn.”

Korte termijn oplossingen

ANBO stelt in de brief een aantal oplossingen voor. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen korte- en lange termijn oplossingen.  

  • Er moeten sterkere en langdurige fiscale prikkels komen om langdurig werklozen in dienst te nemen waarbij de prikkel bijvoorbeeld toeneemt met de duur van de werkloosheid van een potentiële werknemer;
  • Het UWV moet meer scholingsbudget krijgen om mensen bij te scholen of om te scholen; 
  • Er moeten tijdelijke opstapbanen gecreëerd worden. ANBO heeft zelf een aantal pilots gedraaid met seizoenskrachten om overstappers bij zorgverzekeraars te begeleiden. 

Lange termijn oplossingen

  • De negatieve beeldvorming van oudere werknemers moet actief worden bestreden;
  • De ontzieregelingen in cao’s moeten versneld worden omgebouwd naar duurzame inzetbaarheid; 
  • Er moet meer training on the job komen voor een andere baan, gerichte werk-naar-werk-projecten en scholingsfondsen moeten uitgebouwd worden.

Lees hier de hele brief die aan de Vaste Kamercommissie is gestuurd.

Inkomen