09 maart 2016

ANBO's 21 tips tot 2021

Het duurt nog flink een aantal maanden, maar verreweg de meeste politieke partijen zijn begonnen aan het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 15 maart 2017. Als dé belangenbehartiger voor senioren geeft ANBO graag advies: 21 handzame tips over langer zelfstandig leven, de financiële positie van senioren, arbeidsparticipatie en inzetbaarheid en waardig oud worden.

Een greep:

Tip 1 - praat met elkaar

Zo pleit ANBO er opnieuw voor dat de verschillende ministeries in een speciale commissie overleggen over ouderenbeleid, vooral om de stapelingseffecten van alle wet- en regelgeving te overzien. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico in de basisverzekering, de eigen bijdragen voor zorg uit de Wmo, kosten van woningaanpassingen en huurverhogingen in relatie tot inkomen. De onderlinge invloed van wetten en regels op elkaar is erg groot en tegelijkertijd te vaak pas zichtbaar als het misgaat.

Tip 7 - laat gemeenten duidelijk zijn over de Wmo

Gemeenten communiceren niet helder over welke Wmo-voorzieningen zij aan inwoners aanbieden en tegen welke voorwaarden. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO. ANBO wil dat gemeenten zuiver communiceren over welke verwachtingen burgers mogen hebben: welke voorzieningen zijn er, welke criteria worden hierbij gehanteerd, welke eigen bijdrage is er en hoe is deze berekend. ANBO vermoedt dat overschotten van het Wmo-budget deels een gevolg zijn van slechte communicatie en onwetendheid bij burgers. Communicatie – en ook daaraan minimale eisen stellen – is dus stap 1.

Tip 16 - maak zorgtoeslag overbodig

Het zorgtoeslag-systeem is ingewikkeld en arbeidsintensief is en dus duur. Bovendien geeft ANBO er de voorkeur aan om de problemen al bij de voordeur het hoofd te bieden. Met als doel dat toeslagen niet langer nodig zijn, en daarmee een forse besparing oplevert. Zorgtoeslag is ingevoerd om mensen met een laag inkomen een tegemoetkoming te verstrekken omdat zij de hoge nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet konden betalen. Het systeem, in 2006 bij de introductie van de Zvw ingevoerd, is zijn doel inmiddels volledig voorbij geschoten. Immers, meer dan 60 procent van de zorgverzekerden ontvangt een zorgtoeslag.

Door de nominale premie dusdanig te verlagen dat de zorgtoeslag niet langer nodig is komt jaarlijks 5,5 miljard euro vrij. De lagere opbrengst van de nominale premie kan worden gedekt door een deel van de Wet uniformering loonbegrip (Wul) terug te draaien. Als gevolg van de Wul is een kloof ontstaan in de premieheffing tussen werkenden en gepensioneerden. Door werknemers via de inkomensafhankelijke bijdrage weer te laten bijdragen aan het zorgverzekeringsfonds kan het tarief dalen. Omdat iedereen profiteert van de lagere nominale premie is (loon)ruimte aanwezig.

Lees alle tips

21 tips tot 2021 - bladerbare versie

21 tips tot 2021 - PDF-versie

Naar overzicht
Rood potlood voor verkiezingen
Inkomen