31 januari 2017

ANBO zoekt, werft en kiest Ledenraad

ANBO is de zoektocht gestart naar 25 maatschappelijk betrokken, communicatieve en sociale leden voor onze Ledenraad. De termijn van de huidige Ledenraad zit er in juni op. Wij bieden een interessante toezichthoudende functie in een dynamische vereniging. ANBO zoekt leden die zonder last of ruggespraak meedenken, meepraten en meebeslissen. Een afgevaardigde van de Ledenraad is ongebonden en heeft in beginsel geen andere functie binnen ANBO.

Wat doet de Ledenraad?

De Ledenraad houdt zich bezig met de meerjarenkoers van ANBO. Ook stelt de Ledenraad de meerjarenbegroting vast en wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de Raad van Toezicht van ANBO.

Hoe werken de verkiezingen?

Stap 1: Alle leden van ANBO mogen solliciteren om kandidaat-lid te worden voor de Ledenraad;

Stap 2: Aan de hand van de profielschets worden de sollicitaties beoordeeld. Daarna volgen sollicitatiegesprekken. De kiescommissie stelt ten slotte de kandidatenlijst vast;

Stap 3: Alle leden hebben één stem, die zij kunnen uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. In ANBO Magazine 3 en op ANBO.nl worden alle kandidaten voorgesteld;

Stap 4: De 25 kandidaten met de meeste stemmen vormen de nieuwe Ledenraad van ANBO, die in juni 2017 geïnstalleerd wordt.

Interesse?

 Kijk op www.anbo.nl/ledenraad voor meer informatie en om te solliciteren.

Solliciteren kan tot 1 maart

Naar overzicht
Inkomen