19 januari 2021

ANBO zoekt kandidaten voor Ledenraad

In de loop van 2021 loopt de vierjarige termijn voor de huidige Ledenraad af. Dit betekent dat er nieuwe verkiezingen aankomen. Alle ANBO-leden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Bent u sociaal vaardig, communicatief sterk en maatschappelijk betrokken én heeft u toezichthoudende ervaring? Dan is een plek in de ANBO Ledenraad misschien iets voor u.

We hebben u nodig

De Ledenraad houdt zich grotendeels bezig met de meer­jarenkoers van ANBO op strategisch niveau. Ook stelt de Ledenraad de meerjarenbegroting en jaarbegroting vast en wordt de jaarrekening ter goedkeuring aan deze raad voorgelegd. Ten slotte benoemt en ontslaat de Ledenraad de Raad van Toezicht van ANBO.

Hoe werkt de verkiezing?

Stap 1
ANBO-leden kunnen solliciteren om kandidaat-lid te worden voor de Ledenraad.

Stap 2
Aan de hand van de profielschets worden de sollicitaties beoordeeld. Daarna volgen de sollicitatiegesprekken en stelt de kiescommissie de kieslijst vast.

Stap 3
In ANBO Magazine 3 en op www.anbo.nl worden de kan­didaten voorgesteld. Alle ANBO-leden kunnen hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze.

Stap 4
De 25 kandidaten met de meeste stemmen vormen de nieuwe Ledenraad van ANBO, die in juni 2021 wordt geïnstalleerd.

Zo stelt u zich kandidaat

Op www.anbo.nl/ledenraad vindt u het profiel, de proce­dure en meer informatie over de Ledenraad.

Direct aanmelden kan hier

ANBO Ledenraad