14 april 2014

ANBO-zetel in pensioenfonds woningcorporaties

Klaas Zijp is namens ANBO gekozen in het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds voor de woningcorporaties (SPW). Hij haalde zijn zetel in een sterk veld van 22 kandidaten.

Derde plaats

Zijp haalde 350 stemmen, wat overeenkomt met 12,6 procent van de stemmen. Daarmee nam hij de derde plaats in bij de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan, genoeg voor de derde te vergeven zetel. De 73-jarige Klaas Zijp komt uit Gorredijk en werkte dertien jaar bij woningbouwcorporaties. Hij is ook al jarenlang actief in ANBO en maakt deel uit van de ledenraad van ANBO.

Zeggenschap gepensioneerden pensioenfondsen

De verkiezingen zijn gehouden in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. Die regelt dat gepensioneerden een plaats krijgen in het  Verantwoordingsorgaan en het bestuur van een pensioenfonds. Afhankelijk van het fonds vinden er verkiezingen plaats voor een of beide gremia.

Met een belegd vermogen van meer dan acht miljard euro verzorgt het pensioenfonds voor de woningcorporaties voor bijna zeventig duizend mensen hun pensioen. Daarmee behoort SPW tot de grotere fondsen in Nederland.

Naar overzicht
Inkomen