1 maart 2019

ANBO wil oplossing ABP voor terugvordering AOW-toeslag

Door een fout in de communicatie tussen de SVB en ABP worden honderden deelnemers van het ABP plots geconfronteerd met een terugvordering die varieert tussen de 9.000 en 12.000 euro. Wij vinden dat het pensioenfonds zich hier veel te hard opstelt en wil een nettere oplossing voor die deelnemers.

Terugbetalen

Het gaat over de AOW-partnertoeslag die gedurende ruim vier jaar is uitgekeerd. Oorzaak is de klaarblijkelijk slechte communicatie tussen de SVB en ABP. "Ik begrijp dat fondsen zuinig moeten omgaan met het geld van de deelnemers", zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. "Maar de meeste mensen hebben dat geld te goeder trouw uitgegeven en moeten nu opeens enorm gaan bezuinigen, want ze raken niet alleen hun toeslag kwijt, maar moeten dat geld ook nog eens terugbetalen. Terwijl de fout geheel bij ABP en SVB ligt."

Snel om tafel

ANBO wil daarom snel met het ABP om tafel, zo heeft zij ABP-directeur Nicole Beuken laten weten. “Ik begrijp dat het een flink probleem is want het zou om een totale groep van 700 mensen te gaan. Maar dat neemt niet weg dat deelnemers op zorgvuldigheid moeten kunnen rekenen", zegt Den Haan.

Klik hier voor de brief van ANBO aan het ABP over het terugvordering van partnerpensioen

AOW toeslag