29 maart 2018

ANBO wil eerlijker systeem sollicitatieplicht

Minister Koolmees trekt een rookgordijn als hij zegt dat 55-plussers die één jaar vóór hun AOW zitten, niet meer hoeven te solliciteren, zoals het FD vandaag schrijft. Bovendien werkt hij de beeldvorming van de oudere werknemer als ‘afgeschreven’ in de hand. ANBO pleit daarom voor een eerlijker systeem. “De AOW gaat nu voor iedereen in op 66. Eén jaar ervoor is 65, niet 55-plus. Het is ons volstrekt onduidelijk wat de minister bedoelt als hij zegt dat 55-plussers, die één jaar vóór hun AOW zitten, niet meer hoeven te solliciteren”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. “Verder hebben oudere werknemers nu een forse achterstand op de arbeidsmarkt. Wanneer zij hun baan verliezen is de kans groter dat ze langdurig werkloos worden. Door dit soort willekeurige leeftijdsgrenzen te noemen, versterkt de minister de vooroordelen over oudere werknemers.”

Eerlijker systeem 

Niettemin is ANBO ook realistisch; een aantal oudere werkzoekenden heeft een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Sollicitaties leiden vaak tot niets dan ergernis. Den Haan pleit daarom voor een systeem dat mensen die recht hebben op een IOW-uitkering, verlost worden van hun sollicitatieplicht. “Nu hebben werknemers recht op drie jaar WW. In die drie jaar hebben zij een sollicitatieplicht, ongeacht hun leeftijd. Daar staan we achter: de arbeidsmarkt is krap en kennis en ervaring moeten benut worden. Wanneer het in die drie jaar niet lukt hebben werknemers vanaf 60 recht op een IOW-uitkering. Wij stellen voor de sollicitatieplicht dan te laten vervallen en het arbeidspotentieel van mensen vrijer te benutten. Dat kan in betaalde klussen, maar natuurlijk ook in vrijwilligerswerk, mantelzorg, oppaswerkzaamheden, of een combinatie van dit alles.” De IOW is de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen en bevat geen vermogens- of partnertoets.

Actieplan

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) komt volgens het FD nog voor de zomer met een actieplan. Dat is erop gericht om oudere werkzoekenden 'wendbaarder' te maken en werkgevers minder terughoudend. ANBO stelde in januari John de Wolf aan als ambassadeur voor oudere werkzoekenden. Deze functie vervulde hij tot einde vorig jaar bij het ministerie van Sociale Zaken.

Naar overzicht
Inkomen