30 maart 2020

ANBO: wel of niet behandelen op IC moet los staan van leeftijd

Door het coronavirus zijn de intensive cares (IC’s) van de Nederlandse ziekenhuizen zwaar belast. Het is daarom belangrijk dat kwetsbare mensen op tijd aangeven of ze wel of niet op de IC behandeld en beademd willen worden. ANBO vindt het heel goed dat mensen zelf kunnen aangeven wat hun wensen zijn in de laatste levensfase, maar wil absoluut niet dat de keuze om iemand wel of niet te behandelen wordt gekoppeld aan leeftijd in plaats van aan een kwetsbare gezondheid.

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid hebben een hoger risico om het coronavirus te krijgen en daardoor ernstig ziek te worden. Met een opname in het ziekenhuis en de IC als gevolg. Een IC opname is heel zwaar. Zeker als deze weken lang duurt. De kans dat iemand met een fragiele gezondheid hier goed uitkomt, is heel klein. Het is belangrijk dat huisartsen weten wat de wensen zijn van deze kwetsbare groep: wel of niet reanimeren en hoe er gedacht wordt over opname op de IC.

Kwetsbare gezondheid

Liane den Haan: “Helaas zien we op dit moment dat er een discussie is over wel of niet behandelen in relatie tot de leeftijd van iemand. Dat is wat ons betreft onacceptabel: de meeste ouderen zijn vitaal en van grote waarde voor onze samenleving: bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. Het is dan ook volkomen onterecht dat er een koppeling wordt gemaakt tussen leeftijd en het wel of niet behandelen.”

Liane den Haan: “We horen dat ouderen op dit moment gebeld worden met de vraag of zij – als ze ziek worden – behandeld willen worden op de IC. Los van het feit dat de telefoon niet ideaal is voor dit soort gesprekken, is het wat ons betreft absoluut niet de bedoeling dat er gekeken wordt naar leeftijd. Wij vinden dat er gekeken moet worden welke mensen een kwetsbare gezondheid hebben. Met die mensen moet het gesprek worden aangegaan. Niet met iemand die een bepaalde leeftijd heeft. En wij willen daarbij benadrukken dat in alle gevallen de patiënt zelf beslist of hij/zij behandeld wordt of niet.”

Laatste levensfase

Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis, heeft een folder ontwikkeld om het gesprek over behandeling in de laatste levensfase te voeren. ANBO vindt dit een goede zaak en wij zijn blij dat deze folder niet uitgaat van leeftijd, maar van de fysieke gesteldheid van iemand, ongeacht zijn of haar leeftijd. Zo zou het ook moeten zijn.

Reactie ANBO bij EenVandaag

Het actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde op 30 maart aandacht aan dit onderwerp. Liane den Haan van ANBO gaf een reactie. 

Klik hier om de uitzending van EenVandaag

Intensive Care