07 juni 2019

ANBO waarschuwt: voorkom verschraling Wmo

Onderzoek van het vakblad Binnenlands Bestuur laat zien dat steeds meer gemeenten kampen met tekorten op het huidige Wmo-budget. Gemeenten geven aan dat dit tekort veroorzaakt wordt door de toenemende vergrijzing en de aanzuigende werking van de vaste eigen bijdrage zonder inkomenstoets (het ‘Abonnementstarief’).

Aanzuigende werking door nieuw tarief

Op 1 januari 2019 is het Abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo ingevoerd. Inwoners betalen hier sinds begin dit jaar 19 euro per huishouden per maand voor. Tot 2019 betaalden de zorgvragers een eigen bijdrage die afhankelijk was van het inkomen en het vermogen. Door het Abonnementstarief is het voor mensen met een hoger inkomen aantrekkelijker geworden om gebruik te maken van Wmo zorg en daardoor is de vraag naar deze zorg gestegen. Dit zorgt voor een flinke aanslag op het Wmo-budget van gemeenten.

Wmo-zorg voor iedereen toegankelijk

ANBO maakt zich zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de mensen met lagere inkomens. Wij vrezen dat de tekorten van gemeenten ervoor zorgen dat het aanbod van Wmo-zorg versmalt en daardoor verschraalt.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij vinden dat het aanbod van Wmo-zorg voldoende en voor iedereen toegankelijk moet zijn. We maken ons vooral zorgen over de groep mensen zonder of met een klein pensioen. Zij zijn niet of nauwelijks in staat om zelf extra (uren) zorg of ondersteuning in te kopen. ANBO vreest dat de financiële tekorten van gemeenten leiden tot verschraling van het zorgaanbod door gemeenten. Mensen met een laag inkomen worden hier het hardst door geraakt.”

Brief ANBO aan Tweede Kamer

ANBO heeft al eerder haar zorgen over deze ontwikkelingen met de Tweede Kamer gedeeld.

Lees hier onze brief aan de Tweede Kamer. 

Naar overzicht
Wonen