13 oktober 2020

ANBO vreest voor eenzaamheid ouderen in tweede coronagolf

Vanavond maakte het kabinet strengere maatregelen bekend om de tweede coronagolf te bedwingen. ANBO begrijpt dat er maatregelen nodig zijn, maar vreest dat de eenzaamheid onder ouderen verder zal toenemen.

Uit onderzoek dat ANBO onder 5400 senioren deed, blijkt dat veel ouderen bang zijn om in deze tweede coronagolf besmet te raken met het coronavirus. Zij nemen daarom allerlei maatregelen om zichzelf te beschermen. Zo gaat bijna tweederde van de senioren (68 procent) niet meer op bezoek bij anderen en ontvangt 74 procent geen of nauwelijks bezoek thuis. Ze ondernemen ook geen activiteiten meer. En daardoor ligt eenzaamheid en sociaal isolement voor veel ouderen op de loer.

ANBO - extra maatregelen die ouderen nemen tegen besmetting corona
Click outside of the modal to close it

Vandaag publiceerde ANBO een nieuwe peiling waaruit blijkt dat drie op de vier ouderen wil dat het kabinet doorpakt en niet alleen adviseert om mondkapjes te dragen, maar dat verplicht. Ook daaruit blijkt dat ouderen bang zijn om besmet te raken en vinden dat het kabinet moet ingrijpen om het coronavirus te stoppen.

Keerzijde maatregelen: sociaal isolement

Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging bij ANBO: “Al die maatregelen zijn er om kwetsbare mensen, waaronder veel ouderen, te beschermen. Maar ze hebben ook een keerzijde: eenzaamheid en sociaal isolement. En om dat te voorkomen, is ANBO er om mensen die dat nodig hebben een hart onder de riem te steken.”

Hart onder riem met telefoonlijn

Op onze speciale telefoonlijn horen we nu al van – vooral alleenstaande - ouderen dat ze veel alleen thuis zijn. Zij geven aan dat de dagen lang duren; zeker voor mensen met een klein sociaal netwerk. Met deze extra maatregelen verwachten we dat nog meer ouderen zich in huis terug zullen trekken. Met als gevolg dat mensen minder bewegen, stram raken en eerder vallen. En/of mentaal achteruit gaan. 

Atie Schipaanboord: “Vanuit ANBO willen we mensen met onze telefoonlijn een hart onder de riem steken. Onze vrijwilligers in het land bellen mensen terug die aangeven dat ze zich erg eenzaam voelen. Zo houden we contact met mensen die anders in een sociaal isolement raken. En verder hopen we dat mensen naar elkaar blijven omkijken. Stuur ‘ns een kaartje of bel je opa of oma of oude buurvrouw wat vaker op. Of vraag of jullie samen buiten een wandeling kunnen maken als het weer het toelaat.”

Geen aparte maatregelen voor ouderen

ANBO vindt het daarnaast belangrijk dat we het gevoel overeind houden dat we het samen doen. Dat betekent dat we moeten voorkomen dat er voor bepaalde groepen mensen (zoals ouderen) aparte coronamaatregelen ingezet worden, zoals bijvoorbeeld het ouderenuurtje in supermarkten. Dat helpt niet voor de saamhorigheid. ANBO pleit ook voor consistent beleid. Zo vinden wij onder meer dat mondkapjes en beschermende middelen niet alleen moeten worden ingezet in verpleeghuizen, maar ook in de thuiszorg.

Atie Schipaanboord: “We snappen dat er maatregelen nodig zijn, maar we vinden dan ook dat die maatregelen voor iedereen gelijk moeten zijn en consistent en consequent moeten worden toegepast.”

ANBO in de pers

Het AD en de regionale dagbladen plaatsen dit artikel naar aanleiding van ANBO's reactie.

Naar overzicht
ANBO vreest voor grote eenzaamheid onder ouderen in tweede coronagolf
Gezondheid