08 juni 2011

ANBO vraagt aandacht voor oudere migranten

ANBO vraagt de Tweede Kamer bij de integratie niet alleen te kijken naar nieuwkomers, maar ook naar oudere migranten die hier veelal al langer verblijven en niet terug gaan naar hun land van herkomst.

Een deel van die oudere migranten heeft het niet breed omdat zij lang niet altijd volledige AOW hebben opgebouwd. Voorts vindt ANBO dat de positie van migranten in de volle breedte moet worden bekeken en dat gebeurt niet in de Nota Integratie. De Tweede Kamer wordt opgeroepen meer aspecten van migratie mee te nemen.

Naar overzicht
Inkomen