25 mei 2020

ANBO: Voorkom dat ouderen voordelen nieuw pensioenstelsel missen

Minister Koolmees en sociale partners moeten zorgen dat de komende jaren indexatie van de pensioenen mogelijk is. Anders gaan veel ouderen de voordelen van een nieuw pensioen compleet missen. Dat heeft ANBO in een brief aan de Stuurgroep Uitwerking Nieuw Pensioenstelsel laten weten.

De stuurgroep voorziet dat het nog tot 1 januari 2027 duurt voordat het nieuwe stelsel daadwerkelijk is ingevoerd. “Dat duurt veel te lang”, zegt ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan. “Een gemiddelde gepensioneerde is ongeveer 75 jaar. Dan zou hij pas een kans op indexatie hebben als hij 82 jaar is." Bovendien is de achterstand dan al behoorlijk opgelopen. “Bij de grote fondsen hebben deelnemers zo’n twintig procent aan indexatie gemist. Over zes jaar is dat opgelopen tot boven de 30 procent. Ofwel: het pensioen is eenderde minder waard geworden. Dat is onacceptabel.”

Regels al eerder toegepast

Net als FNV-pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga wil ANBO dat in de tussenliggende periode de regels van het nieuwe pensioenstelsel al worden toegepast. Liane den Haan: “Daar moeten de minister en sociale partners een oplossing voor vinden. In het nieuwe stelsel geldt geen rekenrente op basis van de marktrente meer, maar een prognoserendement. Nou, in feite gebruiken we die al in de premie, want die is ook gebaseerd op een te verwachten rendement, dus die kun je meteen toepassen. Dan zal blijken dat de pensioenfondsen niet op zwart zaad zitten, zoals nu lijkt.”

Voorzichtig optimistisch

ANBO is voorzichtig optimistisch over de voortgang van het nieuwe stelsel. ANBO praat via de klankbordgroep jong/oud mee over het nieuwe pensioenstelsel. Enkele verbeteringen op een rijtje:

  • De marktrente als basis verdwijnt  (geen rekenrente dus), maar er komt een projectierendement, dat wil zeggen een verwacht rendement. Met die graadmeter staan pensioenfondsen er beter voor;
  • de huidige buffervereisten verdwijnen;
  • daardoor stijgt de kans op verhoging van de pensioenen, maar er wordt ook eerder verlaagd;
  • er genoeg blijft solidariteit om de verplichtstelling overeind te houden.

Nog te veel onduidelijk

Maar er is ook nog veel onduidelijk: samen met andere ouderenorganisaties heeft ANBO een waslijst met vragen gesteld om helderheid te krijgen over de werking. Belangrijk is dat er specifieke berekeningen komen om mensen te laten zien wat het nieuwe stelsel echt voor hen betekent. “Wij kunnen pas positief adviseren als die vragen zijn beantwoord," aldus Den Haan.

Pensioen juist nu belangrijk

Verder spreekt ANBO van een 3-trapsraket. Terug tellend: het nieuwe stelsel, de ‘transitie’ van het huidige in een nieuw stelsel en de overgangsperiode. “Elke fase heeft zijn eigen vragen. We zullen er hard voor vechten om te zorgen dat pensioen kunnen worden verbeterd. Deze moeilijke periode laat extra zien hoe belangrijk pensioen voor ouderen is”, zegt Liane den Haan. “Juist nu mensen langer thuis moeten blijven wonen en de overheid minder voor hen doet, moet je een goede financiële basis hebben om overeind te blijven.”

Muntgeld in glazen potten