8 juli 2021

ANBO: versterk wijkteams om oudere passende zorg te bieden

ANBO vindt dat de overheid nu echt werk moet maken van het versterken van wijkteams, die ouderen kunnen helpen als zij het niet meer alleen redden. Nu krijgt een deel van de thuiswonende ouderen geen passende zorg, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ouderen voldoen bijvoorbeeld net niet aan de voorwaarden om zorg of ondersteuning te krijgen. Ook hebben sommige ouderen toezicht nodig, maar is opname in een verpleeghuis nog niet aan de orde. Zij vallen daardoor tussen wal en schip.

Het SCP constateert in het rapport dat vandaag is verschenen dat het systeem ingewikkeld is, waardoor mensen niet weten waar ze moeten zijn. Ook de samenwerking tussen de vele organisaties en zorgverleners is verre van optimaal.

ANBO pleit al jaren voor een spilfunctie van de wijkteams, zowel preventief als signalerend. De wijkverpleegkundige kan de schakel zijn tussen de verschillende zorgaanbieders, maar kan ook verwijzen naar niet-medische hulp, zoals schuldhulpverlening. De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt voor mensen die hulp nodig hebben, op welk terrein dan ook.

Domotica

Nog belangrijker vindt ANBO dat er wordt geïnvesteerd in preventie en welzijn, om te voorkomen dat ouderen een beroep moeten doen op zorg. Goed ouder worden begint bij een geschikte woning, met voorzieningen in de buurt. Ook nieuwe technologische toepassingen (domotica) kunnen hierin een rol spelen.

Gemeenten kunnen ouderen helpen langer gezond te blijven, met bijvoorbeeld advies over leefstijl, bewegingscursussen of een cursus valpreventie. Verder vindt ANBO dat mantelzorgers beter en flexibeler moeten worden ondersteund.

Samen met andere ouderenorganisaties heeft ANBO gisteren een manifest gestuurd naar alle Tweede Kamerleden en een aantal ministers. Ook daarin roepen we op te investeren in geschikte woningen en preventie.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN

anbo-gezondheid-thuiszorg-27.jpg