31 januari 2012

ANBO tegen schrappen 'lage ziektelast' aandoeningen uit basispakket

Aandoeningen met een zogenaamde ‘lage ziektelast’, zoals zorg bij verkoudheid of een griepje, zouden uit het basispakket moeten verdwijnen. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft een advies hierover uitgebracht aan de Minister van VWS. De gezamenlijke patiënten- en consumentenorganisaties, waaronder ANBO hebben een reactie aan het CVZ gestuurd, omdat zij niet geloven dat dit een manier is om de kosten van de zorg te beperken.

In dat advies geeft het CVZ aan dat het begrip ‘lage ziektelast’ moeilijk te omschrijven is en het is onduidelijk wat daar precies wel en niet in past. Een verkoudheid kan voor een gezond iemand ongemakkelijk zijn, maar voor iemand met diabetes kan het een groter probleem opleveren.

Naar overzicht
Gezondheid