10 februari 2015

ANBO: te hoge kosten nieuw pensioenstelsel

ANBO heeft waardering voor het ontwerpadvies van de SER (Sociaal Economische Raad) voor een nieuw pensioenstelsel. Tegelijkertijd constateert ANBO dat de kosten voor aanpassing zo hoog kunnen zijn, dat grote veranderingen onbetaalbaar zijn.

Kuur erger dan kwaal

Deze week schoof ANBO aan tafel bij de SER. De inbreng van de seniorenorganisatie is inmiddels ook op papier aan de SER verstrekt. De SER heeft twee grote vraagstukken bekeken: een pensioenstelsel met persoonlijke potjes en collectieve risicodeling (lang leven, geen pechgeneraties, arbeidsongeschiktheid) en het vervangen van de huidige doorsnee-premie door een nieuw systeem. ANBO-directeur Liane den Haan: “Wij kunnen ons in beginsel in die voorstellen vinden, maar constateren dat de kosten om over te gaan naar nieuwe systemen wel erg hoog oplopen. De kuur lijkt erger dan de kwaal.“

Lees hier de brief van ANBO aan de SER

Naar overzicht
Inkomen