07 mei 2019

ANBO steunt visie voor regionale aanpak spoedzorg

In steeds meer regionale ziekenhuizen verdwijnt de spoedeisende hulppost. Dit komt door steeds hogere eisen aan en de betaalbaarheid van spoedzorg. ANBO pleit voor betere samenwerking op regionaal niveau om ervoor te zorgen dat er minder spoedzorg nodig is. Dat doen we naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van maandag 6 mei.

Stijgende eisen

In Nederland zijn steeds minder ziekenhuizen met een spoedeisende hulppost. In 2003 waren er nog 103 posten 24 uur per dag open, nu zijn dat er nog 83. Dit jaar sluit de spoedeisende hulpposten (SEH) in Hoogeveen, Stadskanaal, Den Haag en Tilburg. Het is voor veel regionale ziekenhuizen niet langer mogelijk om aan de stijgende eisen te voldoen.

Onzekerheid

Voor ouderen is dit slecht nieuws. Want het zijn juist ouderen die vaker een beroep doen op de spoedeisende zorg. De vraag is hoe terecht dit beroep is en of de spoedeisende zorg niet beter en efficiënter georganiseerd kan worden. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: "Uit onderzoek blijkt dat veel mensen onnodig op de spoedeisende hulp terecht komen. Vaak liggen er andere vragen aan ten grondslag. Soms gaan mensen naar de SEH uit onzekerheid of een gevoel van niet welbevinden maar ook komt men met klachten die vaak prima door een huisarts of verpleegkundige behandeld kunnen worden."

Betere samenwerking

ANBO pleit daarom – net als Suzanne Kruizinga, de bestuurder van het Wilhelminaziekenhuis in Assen in het Volkskrant-artikel - voor een betere samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundige, het sociale wijkteam, het ziekenhuis en de verpleegzorg. Dit kan namelijk veel crisiszorg voorkomen. Maar ook na een ziekenhuisopname is het risico op heropname groot. "Belangrijk is dan ook dat ook na een ziekenhuisopname er een goede overgang van ziekenhuis naar huis plaatsvindt", aldus Den Haan. "Want als dat niet goed gaat, komen mensen juist op dat soort momenten vaak op een SEH terecht."

Spoedzorg

Voor de echte spoedzorg blijft het wat ANBO betreft cruciaal dat we een goede infrastructuur houden van SEH's zodat er snel en goed hulp ingezet kan worden. Liane den Haan: "De vraag is of dat georganiseerd moet worden door veel SEH's open te houden met hoge eisen en tegen zeer hoge kosten, of dat we dat ook kunnen doen door veel meer ambulante zorg en een goede wijkaanpak. Waarschijnlijk kunnen we daarmee een deel van de spoedzorg voorkomen."

Klik hier voor het Volkskrant-artikel van 6 mei over de spoedeisende hulp

Naar overzicht
Gezondheid