02 april 2012

ANBO steunt pleidooi voor ouderenkorting omroepcontributie

ANBO steunt de oproep van Omroep MAX om een ouderentarief te hanteren voor lidmaatschap van de publieke omroep. Vandaag praat de Tweede Kamer over een wetswijziging, waardoor de contributie van een omroepvereniging minimaal vijftien euro wordt. Minister van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft er, op verzoek van de Kamer, voor gezorgd dat jongeren tot 25 jaar maximaal 7,50 gaan betalen. Omroep MAX pleit voor eenzelfde korting voor 65-plussers.

Wetgevingsoverleg omroepcontributie

"In Nederland kennen we van oudsher een systeem van kortingen voor mensen van 65 jaar en ouder, denk aan de roze strippenkaart en kortingen bij musea en attracties. Deze groep mensen, die vaak in inkomen achteruit gaat na pensionering, krijgt hiermee de mogelijkheid om volop te blijven meedoen in de samenleving", zo schrijft Omroep MAX.

Het wetgevingsoverleg bespreekt de wijziging van onder meer de Mediawet 2008, in verband met aanpassing van de rijksmediabijdrage en de beëindiging van de wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep.  

Brief Tweede Kamer: Lidmaatschapsgeld omroepverenigingen

Naar overzicht
Inkomen