23 april 2015

ANBO steunt actie ‘keurslijfpensioen’

ANBO schaart zich achter de actie tegen het ‘keurslijfpensioen’. Mensen die nu met pensioen gaan en hun opgebouwde potje moeten omzetten in lijfrente-uitkeringen, krijgen tientallen procenten minder pensioen als gevolg van de extreem lage rente.

Geldbelangen

De Stichting Geldbelangen is daarom een actie gestart met als doel na enkele jaren, als de rente naar normale marktwaarden is hersteld, de lijfrente opnieuw vast te laten stellen. Dat kan nu niet: gepensioneerden zitten voor de rest van hun leven aan de lage uitkering. Stichting Geldbelangen heeft in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aandacht voor de problematiek gevraagd. Een mogelijke ‘herkansing’ zou ook moeten gelden voor de mensen die onlangs hun pensioenpot in lijfrentes hebben moeten omzetten.

Pensioenpotten

Klijnsma is al aan het kijken of de pensioenpotten ook na pensionering kunnen worden belegd, in plaats van omgezet in vaste annuïteiten. Dat leidt mogelijk tot een hoger pensioen. Maar die regel gaat pas in 2016 in. Bovendien lopen de betrokkenen dan meer risico en de vraag is of zij daar zin in hebben. Degenen die dit jaar lijfrentes moeten aankopen, zijn er bovendien niet mee geholpen. Het gaat om een groep van circa 28.000 mensen.

Lees hier de brief van de Stichting Geldbelangen aan staatssecretaris Klijnsma

Naar overzicht
Inkomen