17 juni 2020

ANBO stemt in met pensioenakkoord, mits betere overgangsregeling

ANBO kan zich onder voorwaarden scharen achter de uitwerking van het pensioenakkoord. Belangrijkste daarvan is dat in de overgangsperiode tot 2026 de voorwaarden voor indexatie en korten gehanteerd worden alsof de regels voor het nieuwe stelsel al gelden.

De pensioengroep van ANBO heeft vandaag dit standpunt van het bestuur onderschreven. ANBO liet eerder deze week weten dat pensioenen zonder betere regels tot wel 40 procent kunnen worden uitgehold, door een cumulatie van indexatie-achterstand en dreigende nieuwe kortingen. De huidige gepensioneerden zouden zo wel het bitter van het huidige stelsel te slikken krijgen, maar niet het zoet van het nieuwe stelsel. “Als die kortingen in het nieuwe stelsel niet zouden hoeven, is het onredelijk en onbegrijpelijk om ze nu toch toe te passen”, zegt ANBO directeur-bestuurder Liane den Haan.

Toezeggingen concretiseren

ANBO heeft zowel bij minister Koolmees (SZW) als bij de FNV als eis aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de invulling van de overgangsperiode, bij de voorwaarden voor de omzetting van de huidige in nieuwe rechten (‘transitie’) en bij de open einden, die nog in het nieuwe stelsel zitten. “Toezeggingen daartoe moeten worden geconcretiseerd”, zegt Liane den Haan. “Om over te gaan naar een nieuw stelsel is een breed draagvlak noodzakelijk. Zonder de gepensioneerden kan dat niet.”

Nog veel openstaande vragen

De principes van het nieuwe stelsel onderschrijft ANBO. De huidige rekenrente verdwijnt, er worden geen grote buffers meer opgebouwd en de kans op indexeren stijgt – waar wel een kans op korten tegenover staat als het slecht gaat. De vertaling van de uitgangspunten in pensioenen moet echter duidelijker. Voor volgende week staat een technisch overleg gepland. ANBO rekent erop dat er dan heldere antwoorden komen op de reeks van openstaande vragen.

Gepensioneerden betrekken

ANBO vindt het belangrijk dat het huidige stelsel met de desastreuze rekenrente en de torenhoge buffers zo snel mogelijk verdwijnt, omdat gepensioneerden de gevolgen van het niet indexeren elk jaar meer en meer in de portemonnee voelen. Omdat gepensioneerden gemiddeld 75 jaar zijn, dreigen zij de boot geheel te missen als het stelsel pas in 2026 ingaat. ANBO vindt dat minister en onderhandelaars de ouderen wat betreft uit het oog zijn verloren en daarom moeten vertegenwoordigers beter worden betrokken bij de verdere uitwerking.

Klik hier voor de brief van ANBO aan minister Koolmees hierover

Naar overzicht
Ouder echtpaar buiten
Inkomen