02 mei 2015

ANBO start Hulpfonds woningaanpassingen

In tv-programma KASSA lanceerde ANBO op 2 mei het Hulpfonds woningaanpassingen. “Dat doen we naar aanleiding van de familie Tesser, een stel van 92 en 99 jaar oud,” zegt ANBO-directeur Liane den Haan.  “Ze hebben hun spaargeld uitgegeven om hun huis aan te passen en hun zoon in te laten wonen als mantelzorger. Ze konden nét zelf geen spoeltoilet meer bekostigen.” Senioren willen graag eigen regie voeren en langer thuis blijven wonen, maar gemeenten moeten mensen daarbij ondersteunen. ANBO is verontwaardigd dat gemeente Uden het toilet niet vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “Het is onbegrijpelijk dat ze die kleine investering niet willen doen. Daarom heeft ANBO het Hulpfonds woningaanpassingen in het leven geroepen om mensen in vergelijkbare omstandigheden zelf te helpen.”

ANBO Hulpfonds voor woningaanpassingen Wmo

Den Haan: “ANBO laat het er niet bij zitten: dat spoeltoilet komt er. Maar wij willen niet enkel het echtpaar Tesser helpen. Wanneer het nodig is willen wij ook voor andere kleine woningaanpassingen, die het verschil maken tussen thuis oud worden of in een zorginstelling, een financiële bijdrage beschikbaar stellen. En nodig is het steeds vaker; het CBS liet deze week nog weten dat een derde van de ouderen die thuis blijft wonen, moeite heeft met de dagelijkse handelingen. Wij willen de gemeenten laten zien dat het anders moet en anders kán. En dat kleine bedragen een groot verschil maken." Voor het ANBO Hulpfonds staat rekeningnummer NL46ABNA0547903650 ten name van ANBO open, onder vermelding van ‘hulpfonds woningaanpassingen’. Hier vindt u voorwaarden voor hulp uit het fonds en kan u makkelijk en veilig doneren via iDEAL. Daarnaast kunt u bellen met het belteam: (0182) 30 45 00Den Haan: "Met een eerste bijdrage van maar liefst €17.000 door intermediair Sucsez -al 9 jaar onze partner in zorg en schadeverzekeringen- hebben we een prachtige start gemaakt! "

Landelijk beeld: u verhuist maar

“Helaas komt het verhaal van familie Tesser overeen een beeld dat we landelijk zien,” vervolgt Den Haan. “Uit onderzoek van seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met onderzoeksbureau Kien blijkt dat bijna de helft van de onderzochte gemeenten (47%) te strenge criteria hanteert om te bepalen of iemand recht heeft op een woningaanpassing. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een burger dan een beroep doen op (financiële) hulp van de gemeente: minder dan de helft (46%) van de deelnemende gemeenten heeft geld voor woningaanpassingen beschikbaar gesteld. Er zijn dus gemeenten die het goed doen, maar helaas voert een aanzienlijk deel de Wmo niet behoorlijk uit.”

ANBO roept VNG op: schep kaders Wmo

“De Wmo heeft te veel beleidsvrijheid overgelaten voor gemeenten. Daardoor lopen de criteria te ver uiteen en helpt de ene gemeente je wel langer thuis te blijven wonen met een beperking, terwijl de andere gemeente dat niet doet,” aldus Den Haan. “Doodzonde, want een jaar lang in een verzorgingshuis kost de samenleving  €80.000 per jaar terwijl woningaanpassingen zoals een spoeltoilet nog geen 1% daarvan (€800,-) kosten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is nu dé partij om kaders te stellen naar de gemeenten toe, maar die kans laten ze liggen. In de tussentijd zullen wij als belangenbehartiger met het Hulpfonds een bijdrage leveren.”

Lees hier Commentaar Trouw

Naar overzicht
Wonen