15 februari 2012

ANBO: positiviteit werkgevers over 60-plusser moet nog hoger

Werkgevers zijn positief over oudere werknemers. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het tweejaarlijkse onderzoek Vraag naar arbeid. In 2009 vond 55% van de werkgevers het wenselijk voor hun organisatie als werknemers na het 60e jaar doorwerken. In 2001 was dit maar 41%. ANBO is blij met dit enthousiasme van werkgevers, maar beklemtoont dat goed beleid nodig blijft. "Hoewel het merendeel van werkgevers positief is over 60-plussers, is er toch een lichte daling zichtbaar, van 61% in 2007, naar 55% in 2009. Dat moet eenmalig zijn, en zeker geen trend worden. De komende jaren zal de beeldvorming over werknemers van 60 jaar en ouder dus nog fors beter moeten worden." Aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Individuele scholingspot

ANBO pleit al langer voor de versterking van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers. Zo zijn veel oudere werknemers onvoldoende toegerust voor toekomstige veranderingen in hun werk, bijvoorbeeld omdat er weinig scholing is gevolgd. ANBO is voorstander van een individueel scholingsbudget, dat ook gebruikt kan worden om van sector te veranderen. Zo blijven oudere werknemers wendbaar en kunnen ze bij werkloosheid eerder weer aan de slag. Uit het onderzoek van het SCP bleek opnieuw dat de meerderheid van de oudere werklozen een zogeheten baanvindduur van twee jaar of meer hadden. 

"Maak haast"

ANBO blijft benadrukken dat het zaak is haast te maken met het pensioenakkoord, inclusief de maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers moet verhogen.Beeldvorming en een actieplan om oudere werklozen weer aan het werk te helpen maken daar deel van uit. Vrijwel alle werkgevers (91%) vinden dat 55-plussers minstens zo goed presteren als jongere werknemers. Ook zegt 81% van de werkgevers dat de loonkosten van 55-plussers niet hoger zijn dan hun productiviteit rechtvaardigt, aldus het SCP-onderzoek.

Naar overzicht
Inkomen