19 juni 2015

ANBO pleit voor schrappen ‘mantelzorgboete’

Ook ANBO wil dat de kostendelersnorm – 'mantelzorgboete' in de volksmond – definitief van tafel gaat. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) kondigde een nieuw uitstel naar 1 januari 2018 aan omdat het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de effecten van deze kostendelersnorm 'onvoldoende duidelijkheid' geeft. Klijnsma's eigen PvdA-fractie meldde daarop dat dit uitstel tot afstel moet leiden.

Schrijnende gevallen

ANBO heeft zich altijd verzet tegen de invoering van een AOW-korting wanneer ouders en kinderen samen (gaan) wonen en wil zelfs dat de AOW nooit gekort wordt wanneer er sprake is van mantelzorg. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: "Als belangenbehartiger voor senioren zien we schrijnende gevallen: ouders die al jaren zorgen voor een kind met een handicap of ziekte bijvoorbeeld. Deze mensen hebben geen keuze, maar worden als het aan de politiek ligt wél gestraft voor hun zorgen met een inkomenskorting. Los daarvan krijgen mensen die voor een tante of broer zorgen nu ook al een korting. Dat kan echt niet meer. Je kunt wel een participatiesamenleving ambiëren, maar dan moet regelgeving dat stimuleren in plaats van tegenwerken."

Inkeer

ANBO is blij dat ten minste één regeringspartij die argumentatie volgt en hoopt dat de VVD snel tot inkeer komt. ANBO pleit ervoor de hele kostendelersnorm uit de AOW te schrappen wanneer er aantoonbaar sprake is van mantelzorg. "Zó stimuleer je mensen de handschoen op te nemen en vanuit hun eigen kracht oplossingen te bedenken", zegt Den Haan. "Deze maatregel staat haaks op de hervorming die kabinet doorvoert in de langdurige zorg. Je kan niet verwachten dat we meer voor elkaar gaan zorgen en dan degene die dat doen gaan korten op hun AOW-uitkering."

Naar overzicht
Inkomen