15 juni 2012

ANBO pleit voor consumentenraad OV

ANBO pleit opnieuw voor meer invloed voor gebruikers van de OV-chipkaart. Een landelijke opererende consumentenraad kan de belangen van reizigers beter waarborgen. Over twee weken vergadert de vaste Kamercommissie over de nieuwe overlegstructuur voor de OV-chipkaart. Henry Meijdam is aangesteld als kwartiermaker, die de vaste commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer hierover adviseert. ANBO vindt dat de stem van de reiziger onvoldoende gehoord wordt, en pleit voor verbetering.

Landelijke inspraak

Zo wil ANBO een inspraak van reizigers op landelijk niveau. Het openbaar vervoer, de aanbesteding daarvan en het vaststellen van de tarieven is allemaal gedecentraliseerd. Daar hebben reizigers invloed, maar de inspraak van gebruikers overstijgt dat niveau niet. Hierdoor is er geen eenduidige besluitvorming en is er onvoldoende afstemming.

ANBO heeft ter voorbereiding een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het overleg stond eerder gepland voor 25 april jl. maar is verzet in verband met de val van het kabinet.

Naar overzicht
Wonen