18 december 2013

ANBO: Pensioenakkoord blijft zorgenkindje

ANBO blijft bezorgd over het akkoord dat is bereikt over de pensioenopbouw. Directeur Liane den Haan: “De regeling is minder slecht dan het eerste voorstel van het kabinet. Maar het is nu het zorgenkindje van werknemers die pensioen opbouwen. En die niet meer aan de norm van 70 procent van het  gemiddelde inkomen zullen toekomen. Banaal is bovendien het besluit om 250 miljoen euro te schrappen om oudere werknemers aan het werk te helpen. In feite wordt dit onderdeel uit het sociaal akkoord nu zomaar weer naar de prullenbak verwezen. Onbegrijpelijk als je kijkt naar de beroerde positie van 50-plus op de arbeidsmarkt.”

De ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Dijsselbloem (Financiën) stellen voor om de pensioenopbouw op 1,875 procent te zetten. Eerder wilde het kabinet de opbouw verlagen van 2,25 procent naar 1,75 procent. Het verschil leidt tot een gat van circa 650 miljoen euro op de rijksbegroting. Volgens de pensioenakkoord-partijen kan het opbouwpercentage lager, omdat mensen langer doorwerken en meer tijd hebben om hun pensioen op te bouwen.

Bezuinigingen

Kritisch is Den Haan over de extra bezuinigingen die nu dreigen. “De aanpassing van de pensioenopbouw is niet ingezet om een verantwoord, stabiel pensioen te regelen, maar om in 2017 2,8 miljard euro aan bezuinigingen binnen te halen. Er vindt ook een ruil plaats tussen pensioenopbouw en arbeidsmarktbeleid. Want de lastenverlichting voor werkgevers wordt deels geschrapt evenals 250 miljoen euro op de bonus voor werkgevers die 50-plussers in dienst nemen. Die bonus gaat pas gelden vanaf 56 jaar. En dat terwijl iedereen de beroerde positie van 50-plus op de arbeidsmarkt kent. Dat de pensioensector btw moet gaan betalen, is een heel vreemde zaak. Aan de ene kant mag je meer pensioen opbouwen, met de andere hand pakt de overheid zo jaarlijks weer 100 miljoen euro terug. Voor dat deel is de hogere opbouw een sigaar uit eigen doos.” 

Lagere premie

ANBO is ook kritisch over de toezeggingen voor een lagere premie. Den Haan: “Je kunt zonder meer betwijfelen of een lagere opbouw tot een lagere premie leidt. Fondsen zijn huiverig want ze staan er nog steeds niet goed voor en kunnen de inflatie niet compenseren. En je hebt gerede kans dat die 100 miljoen aan btw die de fondsen moeten betalen, weer tot hogere premies leidt. Bovendien zijn er nog zoveel onduidelijkheden rond het nieuwe pensioenstelsel, dat de consequenties voor de premie in 2015 nu nog niet te overzien zijn. Aangezien stabiliteit van de premie een van de uitgangspunten is voor het nieuwe pensioencontract, pleit ANBO ervoor niet vooruit te lopen op een verlaging van de premie. Want mogelijk moet die een jaar later weer worden verhoogd.”

Behalve aanpassing van de pensioenopbouw, regelt het akkoord ook dat pensioenfondsen moeten bewijzen aan De Nederlandsche Bank (DNB) waarom zij hun premies niet verlagen. Daarbij moeten ze ook aantonen dat ze gepensioneerden en werkenden niet ten opzichte van elkaar bevoordelen. Er is ook afgesproken dat de DNB de wettelijke mogelijkheid krijgt om een boete op te leggen bij pensioenfondsen die hun deelnemers een te hoge premie berekenen.

Interview Wekker Wakker 19 december 2013

Naar overzicht
Inkomen