09 november 2011

ANBO overhandigt internationaal aanbevelingsrapport ter preventie van ouderenmishandeling

ANBO is projectleider van het internationale project ter preventie van ouderenmishandeling genaamd ‘EuROPEAN’. Op donderdag 3 november j.l. is het aanbevelingsrapport van dit project officieel overhandigd aan de voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling(LPBO).

Het rapport bevat achtergronden, good practices en aanbevelingen op het gebied van preventie van Ouderenmishandeling. De good practices zijn ook online beschikbaar opwww.preventelderabuse.eu, zodat experts, professionals en beleidsmakers van elkaar kunnen leren.

We overhandigen het rapport ook aan de Europese Commissie, waarna de Europese aanbevelingen die in het rapport staan op 29 november a.s. in Brussel besproken worden met Europarlementariërs en NGO’s.

Ook de nationale aanbevelingen worden binnenkort in Nederland met experts besproken.

Naar overzicht
Gezondheid