15 september 2020

ANBO over Miljoenennota: lastenverlichting of een dode mus?

Door de coronamaatregelen en de benodigde investeringen in de economie heeft het kabinet te maken met een enorm begrotingstekort. Desondanks kondigt de Miljoenennota vandaag een lastenverlichting voor veel Nederlanders aan. Dat is mooi, want juist nu wil je mensen perspectief bieden. Maar de prognoses over de koopkracht zijn erg globaal. En daarbij zien wij als ANBO dat dit niet echt iets oplevert in de portemonnee van senioren.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “De proof of the pudding is in the eating. De afgelopen jaren zijn de koopkrachtvoorspellingen ook niet uitgekomen, dus we moeten eerst maar zien hoe een-en-ander uitwerkt. En of de voorgestelde plannen ook echt een verbetering betekenen van de koopkracht van de Nederlandse ouderen. Want ook factoren als de stijging van de huren, de hogere zorgpremie en naar waarschijnlijkheid een stijging van de lokale lasten spelen mee. Het kleine beetje extra koopkracht kan door deze lastenstijgingen weer teniet worden gedaan waardoor veel senioren alsnog in de min zullen komen.”

Rek uit portemonnee van veel ouderen

Uit een peiling van ANBO van afgelopen week, blijkt  dat 71 procent van de senioren verwacht dat hun lasten volgend jaar zullen stijgen. Voor 26 procent van de ouderen is verder bezuinigen op hun uitgaven niet mogelijk, omdat hun inkomen door gebrek aan indexatie achteruit loopt. Bovendien gaat de zorgpremie omhoog door de stijgende zorgkosten.

“We laten ons dus niet meteen blij maken met een dode mus, want er zijn nog veel zaken niet uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het pensioenakkoord waar nog heel veel onzekerheden in zitten. Ook al gaan mensen er in de voorspellingen van deze miljoenennota iets op vooruit, de dreiging dat de pensioenen gekort worden, is nog niet van de baan. Een verdere daling van de koopkracht van miljoenen gepensioneerden is wat ons betreft onacceptabel,” aldus Liane den Haan.

Lees meer over: Zorgpremie stijgt naar verwachting licht

Verlaging inkomstenbelasting scheelt een beetje

Het kabinet wil de koopkracht een steuntje in de rug geven door de inkomstenbelasting te verlagen. Het laagste tarief daalt met 0,2%. Dat scheelt een beetje: voor iemand met een jaarinkomen van 35000 euro, levert dat 70 euro op. Daarnaast zullen de heffingskortingen omhoog gaan. Ten slotte stijgt het heffingsvrij vermogen, wat  betekent dat mensen minder belasting betalen over hun spaargeld.

Lees meer over: Belastingen en koopkracht - meeste mensen houden meer over

Impuls woningmarkt

ANBO is wel positief over de impuls die het kabinet wil geven aan de woningmarkt. Liane den Haan: “We zijn blij met het bericht dat de Rijksoverheid de woningmarkt een impuls gaat geven. De woningnood is hoog, de prijzen rijzen de pan uit en het is met name voor starters en ouderen bijna onmogelijk om een geschikte woning te vinden. Dat zorgt ervoor dat ouderen te lang in ongeschikte woningen blijven wonen en daardoor vaak meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Hoog tijd om actie te ondernemen. De verlagen van de verhuurderheffing is wat ons betreft een stapje in de goede richting maar het zou beter zijn de hele verhuurdersheffing af te schaffen. Daarbij is een investering van 200 miljoen euro  natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat.”

Daarnaast is er ook slecht nieuws op het gebied van huurwoningen: de inkomensgrens van alleenstaanden om voor de sociale huur in aanmerking te komen, omlaag gaat. Dat betekent dat nog minder mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning; iets dat met name ouderen (die tot deze groep behoren) treft. Daarom trok ANBO, samen met woningcorporaties Woonzorg Nederland, Habion en SOR vorig jaar al aan de bel. Want deze verlaging van de inkomensgrens maakt het voor senioren onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of als ze die nodig hebben.

Lees meer over: ANBO blij met impuls Rijksoverheid voor woningmarkt

Kortom

Het kabinet doet het positief klinken, maar ANBO ziet nog wel wat haken en ogen en zal nauw toezien op de koopkrachteffecten voor senioren.

Bekijk hieronder de video met ANBO's reactie op de Miljoenennota:

Reactie ANBO Miljoenennota 15 september 2020