12 juli 2022

ANBO ontevreden over voorstellen rijbewijskeuring

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft zes maatregelen gepresenteerd om de medische rijgeschiktheid beter te kunnen beoordelen. ANBO is er ontevreden over, omdat 75-plussers nog steeds verplicht moet worden gekeurd, puur op basis van leeftijd.

De maatregelen zijn overigens nog voorstellen die verder uitgewerkt moeten worden. Daarna is de Tweede Kamer aan zet.

Om tot het voorstel voor deze maatregelen te komen, heeft het ministerie uitgebreid onderzoek gedaan. Wat is er nodig om te kunnen beoordelen of iemand nog achter het stuur mag gaan zitten? ANBO is steeds betrokken geweest bij het onderzoek, maar toch zijn we ontevreden over de voorstellen.

Keuringscircus

De leeftijdsgebonden keuring voor mensen van 75 jaar en ouder blijft bestaan. Die keuring is weliswaar niet zo ingrijpend als de huidige, maar het blijft een keuring op basis van leeftijd.

ANBO heeft meer dan eens aangetoond dat het keuringscircus voor 75-plussers vrijwel geen effect heeft op de verkeersveiligheid. In het jaarverslag van het CBR over 2021 zien we dat er dat jaar 736.483 aanvragen medische geschiktheid zijn ontvangen. In 4.479 leidde dit tot een verklaring ‘ongeschikt’. Deze mensen raakten hun rijbewijs dus kwijt.

Dat betekent dat in slechts 0,6% van de gevallen de leeftijdskeuring leidt tot het intrekken van het rijbewijs. Volgens ANBO is dat schieten met hagel; je zadelt heel veel mensen met een tijdrovende en soms kostbare keuring op, terwijl dit nauwelijks effect heeft op de verkeersveiligheid.

Uitzondering

In de nieuwe voorstellen gaat de medische rijgeschiktheid een belangrijker rol spelen, maar de groep 75-plussers worden nog steeds als probleemgroep gezien. Onterecht volgens ANBO.

Wij zullen er volgend jaar bij de behandeling in de Tweede Kamer op aandringen dat 75-plussers geen uitzonderingspositie hoeven in te nemen.

Dit zijn de zes voorgestelde maatregelen:

  1. De rijbewijshouder wordt verplicht zich bij het CBR te melden als hij/zij een aandoening heeft die de rijvaardigheid beperkt.
  2. De behandelend arts wordt verplicht de patiënt te informeren als hij/zij een aandoening heeft die de rijvaardigheid beperkt.
  3. In plaats van de huidige 75+-leeftijdskeuring wordt iedereen die 75 jaar of ouder is gescreend met drie eenvoudige tests op cognitie (waarnemen, denken, onthouden van kennis en deze kennis op een goede manier toepassen en begrijpen), motoriek en gezichtsvermogen.
  4. Voorafgaand aan en tijdens het verlengen van het rijbewijs in het gemeentehuis moet bewuster worden geïnformeerd over de regels voor medische rijgeschiktheid.
  5. Verbetering van het proces voor naasten om zich te melden bij het CBR als er ernstige zorgen zijn over de rijgeschiktheid van een direct familielid.
  6. Om de bewustwording over medische rijgeschiktheid te bevorderen, komt publiekscommunicatie gericht op onder meer rijbewijshouders met een aandoening of medicijngebruik die van invloed zijn op de rijgeschiktheid.

Ons laatste nieuws en voordeel in uw mailbox?

Klik op onderstaande button en kies welke nieuwsbrief u wilt ontvangen. 

AANMELDEN