22 juni 2017

ANBO officieel lid van vakcentrale VCP

ANBO, vakbond De Unie en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV)worden definitief lid bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met toetreding van de drie organisaties. Dat betekent dat wij onder de vlag van de VCP aansluiting vinden bij het sociaal overleg. Op een feestelijke bijeenkomst in Den Haag zijn vandaag de handtekeningen gezet.

Uitdagingen van deze tijd

Voorzitter Nic van Holstein van de VCP is verheugd over de toetreding van de ANBO, De Unie en de UOV. "De VCP staat voor professionals in alle fasen van het leven. In de huidige wereld van globalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie willen mensen zekerheden op thema’s als werk, inkomen, scholing, ontwikkeling, maar ook veiligheid, wonen en zorg. Door de aansluiting van ANBO, De Unie en de UOV is de VCP nog beter in staat de belangen van nog-niet-werkenden, werkenden én niet-meer-werkenden te behartigen. Samen met de andere werknemersorganisaties en de werkgevers willen wij tot oplossingen komen." Volgens Van Holstein is er bij de achterban van ANBO de laatste tijd sprake van een toenemend aantal mensen dat nog op de arbeidsmarkt actief is.

Houvast en richting

"Wij zijn ervan overtuigd dat we als moderne, brede belangenbehartiger een brug kunnen slaan tussen politiek en maatschappij”, aldus voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. "Het zijn onzekere tijden, mensen zoeken houvast en richting. Dat vraagt om een club die zich richt op alle fasen van het leven, zonder vaktrots en beroepsidentiteit uit het oog te verliezen." "Met de VCP kunnen we als geen ander de verbinding zoeken. Tussen werkend en niet-werkend, tussen generaties. We staan voor gedeelde belangen en zoeken vanuit dat vertrekpunt naar oplossingen” zegt Liane den Haan, bestuurder van ANBO. "Onze collectieve kennis en ervaring maken dat we slagvaardig kunnen handelen. Door samen op te trekken zijn we ook we wendbaarder dan anderen in dezelfde omgeving", zo vult UOV-voorzitter Mario Lander aan.

Centraal overleg

"Onder de vlag van de VCP kunnen we de belangen van onze leden behartigen in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid, waarin werknemers- en werkgeversorganisaties op het hoogste niveau overleg voeren over vraagstukken zoals scholing, pensioen, werk en inkomen", zo zegt Den Haan. De VCP vertegenwoordigt meer dan vijftig vak- en beroepsorganisaties. 

Klik hier voor meer informatie over de VCP

Naar overzicht
Inkomen