17 december 2015

ANBO Magazine over langdurige zorg: hoe zit het ook alweer?

De verantwoordelijkheid voor langdurige zorg en ondersteuning ligt sinds 1 januari voor een groot gedeelte bij de gemeente. In ANBO Magazine 8 zetten we de belangrijkste veranderingen nogmaals voor u op een rij.

Mijn indicatie voor verpleging en verzorging uit de AWBZ loopt tot eind 2015. Verandert mijn situatie per 1 januari?

Op 1 januari 2016 vervallen alle indicaties, met uitzondering van de indicaties voor beschermd wonen. Daarvoor geldt een overgangstermijn van ten minste vijf jaar. Hierna kunt u opnieuw langdurige zorg of ondersteuning aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op grond van de nieuwe regels.

Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wmo?

Ja. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van:

  • het aantal personen in uw huishouden;
  • uw leeftijd;
  • het verzamelinkomen van u en partner;
  • de zorg, hulp en voorzieningen die u krijgt;
  • de gemeente waar u woont. 

Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl en voer in het zoekvenster in: ‘bereken eigen bijdrage.’

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo. Wat kan ik verwachten?

Met een pgb kunt u zelf de benodigde zorg of ondersteuning inkopen. Sinds 1 januari 2015 wordt het budget niet meer rechtstreeks overgemaakt op uw bankrekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het geld en betaalt namens de gemeente de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Daarnaast zijn de voorwaarden aangescherpt om voor een pgb in aanmerking te komen. U moet het budget goed kunnen beheren én er goede en veilige ondersteuning van kunnen inkopen. U kunt altijd, onder voorwaarden, kiezen voor een pgb of zorg in natura, waarbij de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders contracteert en betaalt.

Lees hier het hele artikel voor antwoorden op vragen zoals:

  • Blijf ik dezelfde huishoudelijke hulp en/of persoonlijk verzorger houden? 
  • Voert elke gemeente de zorg en ondersteuningstaken weer anders uit?
  • Hoe helpt de gemeente mij bij een aanvraag voor zorg of ondersteuning?