20 augustus 2014

ANBO Magazine: 'Jong en oud nodig'

Wat is de uitdrukking ‘jong geleerd is oud gedaan’ tegenwoordig nog waard? Zeker in een tijd waarin onervaren starters, net als senioren, steeds moeilijker aan een baan komen. In opdracht van het Instituut Gak* heeft ANBO samen met SBI Formaat** de campagne ‘Jong en oud is goud’ bedacht. Doel: het belang van samenwerking tussen oudere en jongere werknemers benadrukken. In ANBO Magazine een interview met de directeur van SBI, Jaap Jongejan en ANBO-belangenbehartiger Henk Hartveld.

Vroeger werden oudere werknemers wijs en ervaren genoemd, nu duur en niet-flexibel. Hoe komt dat?

Jaap Jongejan: “In Nederland heerst de gedachte dat het slecht is als een starter niet meteen aan de bak komt. Maar het is even negatief wanneer je een werkzaam leven moet afsluiten met een periode van werkloosheid. Ik denk zelfs dat het economisch gezien onvoordeliger is wanneer ouderen werkloos worden, want zij komen doorgaans niet meer aan de slag tot aan hun pensioen. Jongeren vinden relatief eerder een baan.”

Jong is per definitie positief, oud negatief, lijkt het. Hoe kan dat?

Henk Hartveld: “Het zijn stereotyperingen die vooral leven bij werkgevers in het bedrijfsleven. Ouderen kunnen problemen vaak oplossen dankzij hun ervaring, vaardigheden en kennis. Jongeren met minder werkervaring gaan doorgaans nogal rechtlijnig te werk. In een organisatie heb je allebei nodig. Jongeren zijn overigens niet negatief over de extra verlofdagen van ouderen. Zij hebben bijvoorbeeld weer zwangerschaps- en ouderschapsverlof.”

Wat zijn de doelen van ‘Jong en oud is goud’?

Henk Hartveld: “We willen zorgen dat werkgevers positiever tegen oudere werknemers gaan aankijken. Maar de campagne moet ook een bijdrage leveren de maatschappelijke discussie. (…) 

Jaap Jongejan: “Het gaat ook om de bewustwording dat een balans tussen oud en jong op de werkvloer natuurlijk en noodzakelijk is. Kijk naar het gezin: oud geeft het leven door aan jong. Ouderen hebben de kalmte en de ervaring. Jongeren de snelheid, de dynamiek. Ze hebben elkaar nodig. Dat is een natuurlijke situatie die in afgezwakte vorm, ook in het bedrijfsleven thuishoort.”

Lees hier het hele interview.

*Gak is een fonds dat subsidie verstrekt aan projecten op het gebied van sociale zekerheid en werkgelegenheid
**SBI Formaat, trainings- en adviesbureau op het gebied van werknemersparticipatie 

Beeld: Hester Doove
Bewerking: Aad Goudappel