19 augustus 2014

ANBO Magazine: 55+ dus uitgeblust?

Oudere werknemers worstelen met een slecht imago. Hierdoor vinden ze lastiger werk dan jongeren. In ANBO Magazine #5 leggen we zes vooroordelen onder de wetenschappelijke loep.

Vooroordeel 1: Hoe ouder, hoe minder gemotiveerd?

Uit recent onderzoek van Effectory blijkt dat 33 procent van de werknemers tussen de 35 en 55 jaar bevlogen en betrokken is. Bij 25- tot 34-jarigen is dit 31 procent. Werken we na het 65ste levensjaar door, dan stijgt het percentage spectaculair naar 56 procent. Als men bewust kiest om langer door te werken stijgt schijnbaar ook het enthousiasme. Helaas kent Nederland in vergelijking met andere OESO-landen* weinig werkende 65-plussers. Het percentage ligt op dit moment op 13 procent.

* een sociaal en economisch samenwerkingsverband van 34, overwegende welvarende, landen. 

Vooroordeel 2: oudere werknemers zijn vaker ziek

Maar liefst 80 procent van de deelnemende managers aan de nieuwe ANBO-campagne ‘Jong en oud is goud’ zegt van niet. Een onderzoek van Kennisinstituut TNO uit 2012 bevestigt dit: 55- tot 64-jarigen melden zich het minst vaak ziek. Wel neemt de duur van het verzuim toe. Mensen op leeftijd hebben vaker last van chronische klachten. Uiteraard is dit afhankelijk van verschillende factoren.

Vooroordeel 3: Minder kans op de arbeidsmarkt

Zit je als seniore werknemer eenmaal thuis op de bank, dan kom je niet makkelijk weer aan de slag, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim een derde van de oudere werklozen vindt pas na twee jaar weer een baan. Bij 25- tot 45-jarigen duurt het maar 18 procent zo lang. Gelukkig worden er steeds meer initiatieven ontplooid, zoals het Actieplan 55Plus Werkt, om oudere werknemers aan het werk te helpen.

Lees hier de wetenschappelijke onderbouwing bij de overige drie vooroordelen:

  • 55-plussers zijn minder productief
  • 55-plussers zijn traag van begrip 
  • bijscholing is minder zinvol voor 55-plussers