13 november 2018

ANBO Magazine 5: Verdeling van pensioen bij scheiding verandert

De standaardverdeling van het pensioen bij echtscheiding gaat veranderen. In plaats van dat het pensioen bij echtscheiding wordt gedeeld, krijgen ex-partners in het nieuwe wetsvoorstel elk een zelfstandig recht op pensioen. Daarvoor heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Hoe verdelen?

In de nieuwe wet kunnen partners -net als nu- nog altijd zelf kiezen of zij hun pensioen willen verdelen, en zo ja, hoe. Maar de huidige wet geeft ook een standaardverdeling: als de partners geen keuze maken of er niet uitkomen, hebben ze ieder automatisch recht op de helft van het opgebouwde pensioen, volgens de methode van verevening. Je meldt de scheiding bij het pensioenfonds en je krijgt de helft van het pensioen van je partner uitgekeerd.

Echtgenote dwarsbomen

Aan dat systeem zitten nadelen. Partners gaan niet voor niets uit elkaar; op deze manier blijven ze toch afhankelijk. Zo beslist iemand zelf wanneer hij met pensioen gaat, maar de ex-partner moet daar gewoon op wachten. Onlangs heeft een rechter nog moeten ingrijpen toen een ex zijn pensioen gewoon zo lang mogelijk uitstelde om zijn voormalige echtgenote te dwarsbomen. Dat mag niet, vond de rechter. Ook ben je afhankelijk van andere keuzes, zoals deeltijdpensioen en hoog-laagconstructies.

Van verevening naar conversie

Om hier vanaf te zijn wil minister Koolmees de standaard van verevening vervangen door conversie. Daarbij krijgt de partner zijn of haar deel als een zelfstandig pensioen. Dat betekent dat je zelf kunt beslissen wanneer jouw deel van het pensioen ingaat en je niet afhankelijk bent van je ex. Dat is mooi, maar ook hier kleven nadelen aan. Bij het overlijden van de ex-partner krijg je nu weer recht op je volledig eigen pensioen, maar straks bij conversie niet meer.

Hoger pensioen?

De waarde van dat partnerpensioen (in geval van opbouw) wordt wel verdisconteerd in de hoogte van het toegewezen pensioen. Maar zo kan de ex-partner dus een hoger pensioen (de helft van het pensioen plus de waarde van het partnerpensioen) toegewezen krijgen dan degene die het pensioen heeft opgebouwd. De nieuwe wet wordt waarschijnlijk begin volgend jaar van kracht. Wij zullen er te zijner tijd uiteraard weer aandacht aan besteden.

Papieren tekenen