17 maart 2016

ANBO maakt zich sterk voor de wijkverpleging

In ANBO Magazine lichten we een onderwerp uit waar we ons dit jaar extra hard voor gaan maken. Deze keer ANBO’s inzet voor de wijkverpleging.

Wat is er aan de hand?

Verschillende zorginstellingen overwogen in het najaar van 2015 een patiëntenstop. Hun budget voor wijkverpleging was op. ANBO luidt de noodklok, want juist nu zijn wijkverpleegkundigen heel belangrijk.

Hoe komt dat?

Het kabinet kondigde in maart 2014 aan de wijkverpleging terug te schroeven. Het budget was toen nog 3 miljard euro, maar op de agenda stond een bezuiniging van 400 miljoen in 2015 en 500 miljoen euro in 2016. Er zou worden bezuinigd op bureau-cratische rompslomp, maar ANBO betwijfelde of dit goed zou uitpakken. Zeker omdat steeds meer oudere mensen langer thuis blijven wonen. Er is dan juist méér wijkverpleging nodig. In het najaar van 2015 bleken de zorgen terecht te zijn. Zorgverzeke­raars, die nu de wijkverpleging moeten vergoeden, betaalden niet genoeg uit. Want ja, het geld was op. Daardoor kwamen zorginstellingen in de knel.

Wat vindt ANBO ervan? 

Het zorgstelsel is aangepast en mensen blijven langer thuis wonen. De wijkver­pleegkundige moet daarbij als een spin in het web opereren voor mensen met zorgvragen en kan vervolgens verpleging en verzorging regelen, uiteraard in overleg met mantelzorgers, Wmo-consulenten en – als dat er is – het sociaal wijkteam. ANBO vindt dat er voldoende budget beschik­baar moet zijn om mensen te helpen die zorg nodig hebben. Nu, maar zeker ook in de toekomst.

Wat doet ANBO om dat te bereiken?

In het contact met politici pleit ANBO voor goede wijkverpleging voor ieder­een. In een brief aan Kamerleden en tijdens een hoorzitting vroegen de ANBO-belangenbehartigers hier eind 2015 aandacht voor. Kamervragen volgden. Staatssecretaris Van Rijn, die wijkverpleging in zijn pakket heeft, beloofde dat iedereen die recht heeft op wijkverpleging, deze krijgt. In 2016 stelt het Rijk 180 miljoen euro extra beschikbaar voor de wijkverpleging. In het voorjaar van 2016 wordt verder gesproken over de financiering. ANBO houdt daarbij een vinger aan de pols.

Lees hier het hele artikel 

Gezondheid