19 januari 2012

ANBO: 'Maak haast met het pensioenakkoord'

Steeds meer pensioenfondsen berichten dat zij per 1 april 2013 de pensioenen moeten korten. Dat komt vooral door de lage marktrente. Seniorenorganisatie ANBO vindt dat “zorgelijk” en roept minister Kamp op tempo te maken met de invoering van het AOW- en Pensioenakkoord.

De korting is een gevolg van het herstelplan dat veel pensioenfondsen bij de kredietcrisis moesten indienen. Binnen de periode van het herstelplan moeten de fondsen de financiële situatie herstellen om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Een aanzienlijk deel van de problemen is toe te schrijven aan de huidige marktrente. De fondsen moeten de verplichtingen nog steeds berekenen met die marktrente. ANBO vindt dat zorgelijk. Het resultaat op basis daarvan is slecht, omdat de rente nog steeds zeer laag is. Daar is de eurocrisis de oorzaak van. Daarnaast kampen de fondsen met het opvangen van de hogere levensverwachting en enkele fondsen met de tegenvallende resultaten van de beleggingen in het verleden.

ANBO-directeur Liane den Haan: “Korting van de pensioenen is een zorgelijke ontwikkeling. De koopkracht van senioren is de afgelopen jaren door het niet indexeren van de pensioenen al fors onder druk komen te staan. Korting van pensioen is absoluut het laatste middel dat fondsen kunnen en mogen aanwenden. Er is haast geboden bij de invoering van het AOW- en Pensioenakkoord. In dat akkoord hebben werknemers, werkgevers en kabinet immers afspraken gemaakt om financiële schokken op een veel betere manier op te vangen. Het huidige stelsel doet dat duidelijk niet. Zonder invoering van het pensioenakkoord moeten we het met de huidige rekenregels blijven doen. Dan moeten we maar afwachten of de economie zich dusdanig herstelt, dat de fondsen wel aan de toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Wat ANBO betreft is langer wachten dus niet aan de orde. Minister Kamp moet tempo maken met uitvoering van de gemaakte afspraken.”

Naar overzicht
Inkomen