8 december 2016

ANBO-lobby boekt succes met AOW-gat

Staatssecretaris Klijnsma werkt aan een oplossing voor het AOW-gat. Dat heeft zij gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd aan de Tweede Kamer. ANBO is blij met deze ontwikkeling omdat wij al geruime tijd aandringen bij de politiek en de bewindsvrouw op maatregelen. Zeker nu steeds nieuwe groepen burgers hiermee te maken krijgen omdat de AOW-leeftijd steeds later ingaat.

Verhoging AOW-leeftijd in te snel tempo 

"Doordat de AOW-leeftijd gekoppeld is aan de levensverwachting schuift de datum waarop mensen met pensioen gaan steeds met drie maanden op", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. Ze vervolgt: "Dat gebeurt in zo'n snel tempo, dat burgers hier zich niet financieel op kunnen voorbereiden. Maar denk ook aan de overheid zelf en pensioenfondsen. De overheid biedt iedereen die tijdelijk géén of een klein inkomen heeft de mogelijkheid om een overbruggingsregeling aan te vragen."

Overbruggingsregeling niet bekend  

Feit is alleen dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de overbruggingsregeling vér achterblijft bij de verwachting. Het is niet duidelijk waardoor dat komt. Den Haan heeft hier wel een verklaring voor: "Wij krijgen dagelijks meldingen van leden die in een AOW-gat terecht zijn gekomen, maar die niet in aanmerking komen voor een overbruggingsregeling AOW. Omdat zij niet aan de voorwaarden voldoen. Dat betekent dat de vraag naar de regeling er wel is, maar het aanbod achter blijft. Het is goed dat de staatssecretaris hier nog eens naar gaat kijken."

In het debat in de Tweede Kamer heeft een aantal partijen onze wens overgenomen Staatssecretaris Klijnsma heeft toegezegd dat zij vóór 1 maart met nieuwe maatregelen zal komen.

Denkt u dat u een AOW-gat hebt? Kijk dan bij ANBO Raad en Daad of bel met de Advieslijn 0348-46 66 88.