16 juni 2020

ANBO: leeftijd mag geen afweging zijn in draaiboek beddentekort IC

Vandaag verscheen het draaiboek Code Zwart voor IC-opname tijdens een pandemie. Code Zwart beschrijft op welke manier artsen afwegingen moeten maken over wie er wel en wie niet een IC-plek krijgt als er een beddentekort op de IC ontstaan. ANBO vindt dat leeftijd nooit een afweging mag zijn voor het wel of niet behandelen op een IC.

In de extreme situatie van Code Zwart zijn medische criteria alleen niet meer genoeg om te bepalen wie er opgenomen wordt op de IC. “Het maken van dit soort onmogelijke keuzes kan je niet bij artsen neerleggen. Dit moet een politieke afweging zijn. Maar wel een afweging waar de samenleving achter kan staan, hoe moeilijk ook”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Daarom willen wij eerst een brede maatschappelijke raadpleging over dit moeilijke onderwerp."

Overwegingen draaiboek

Het draaiboek geeft aan welke overwegingen een rol spelen in de keuzes die gemaakt worden als er niet genoeg IC-bedden zijn. Allereerst wordt gekeken hoe lang mensen naar verwachting IC-zorg nodig hebben. Patiënten waarvan verwacht wordt dat ze minder lang op de IC zullen liggen krijgen voorrang. Op deze manier worden meer patiënten geholpen en dus meer levens gered.

Al eerder: gesprek met huisarts

Als hier geen verschil gemaakt kan worden tussen patiënten, krijgen medewerkers in de zorg die corona hebben voorrang. Als er dan nog steeds meer patiënten dan IC-plekken zijn, schrijft het draaiboek voor dat een jonger iemand voorrang krijgt op een ouder iemand.

Liane den Haan benadrukt: “Dit laatste betekent nogal wat. En moeten we zien te voorkomen. Dit begint met huisartsen die het gesprek aan moeten gaan met hun kwetsbare patiënten, ongeacht leeftijd. Mensen moeten in staat worden gesteld om zelf hun afwegingen te maken over wel of geen IC-opname”.

Samenwerking voor voldoende IC-bedden

Als tweede vindt ANBO de blijvende samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen waaronder de ouderenzorg onontbeerlijk. Voor voldoende IC-capaciteit en de mogelijkheid tot uitbreiding is ook landelijke samenwerking en samenwerking met onze buurlanden zeer belangrijk.

“We hopen natuurlijk dat de situatie om dit soort moeilijke keuzes te maken zich niet voordoet. Maar moeten er wel rekening mee houden dat het kan gebeuren. Daarom is het beter dat we het debat hierover nu met elkaar aangaan dan te wachten op de volgende uitbraak; van het coronavirus of een nieuwe variant”, stelt Liane den Haan.

ANBO in de pers

Liane den Haan van ANBO gaf dinsdag 16 juni een reactie op het draaiboek Code Zwart bij het actualiteitenprogramma EenVandaag. Klik hier om de uitzending te bekijken

Op woensdag 17 juni was Liane den Haan te gast bij het radioprogramma Spraakmakers. Klik hier om het gesprek te horen en/of zien.

Klik hier voor de reactie van ANBO in de Volkskrant.

Zaterdag 27 juni stond deze reactie van ANBO in De Telegraaf. 

leeftijd mag geen afweging zijn in draaiboek beddentekort IC