26 september 2017

ANBO krijgt Erkenning mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Als werkgever heeft ANBO oog voor de combinatie werk en privé, zeker wanneer het de zorg voor een naaste betreft. Daarom kreeg ANBO vandaag, tijdens het congres Goed werkgeverschap loont! van Samen voor Woerden de Erkenning voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uitgereikt van de stichting Werk&Mantelzorg. "In onze organisatie wordt er zoveel mogelijk gezocht naar maatwerkoplossingen voor medewerkers die mantelzorgtaken hebben en deze niet goed (meer) kunnen combineren met hun werk", zo is te lezen in de aanvraag. "De mogelijkheden liggen hierbij in het aanpassen van werktijden, thuiswerken, een andere verdeling van werkuren gedurende de week of gedurende het jaar, het inzetten van het Loopbaanbudget voor extra verlof, uitruilen van arbeidsvoorwaarden als eindejaarsuitkering of vakantietoeslag tegen verlof of het tijdelijk aanpassen van de arbeidsovereenkomst als alle voorgaande maatregelen niet afdoende zijn." 

Lees de hele aanvraag

Modern werkgeverschap 

ANBO-bestuurder Liane den Haan is trots op de erkenning, en hoopt dat de goede voorbeelden gevolgd zullen worden: "de arbeidsmarkt van de toekomst is er één waarin de participatiesamenleving doorsijpelt. Anders gezegd: een participatiesamenleving - waarin mensen elkaar ondersteunen - is niet mogelijk wanneer flexibiliteit en maatwerk niet integraal onderdeel zijn van de cultuur op de werkvloer. 

Erkenning 

Organisaties die het thema werk en mantelzorg bespreekbaar maken, medewerkers wijzen op de wettelijke verlofregelingen en flexibele werkoplossingen en maatwerk bieden, kunnen in aanmerking komen voor de Erkenning voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De Stichting Werk&Mantelzorg heeft aan 242 organisaties waaronder 67 gemeenten de Erkenning voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uitgereikt. Voorbeelden zijn ABN Amro, de Belastingdienst en vakbond De Unie

Inkomen