24 juli 2018

ANBO-kandidaat in BPF Pensioenfonds

ANBO-kandidaat Corrie van den Ingh-van Wijk is benoemd in het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf.

Zij vertegenwoordigt sinds 1 juli jl. de belangen van de gepensioneerde ANBO-leden in het pensioenfonds.

"We zijn erg blij met haar verkiezing", zegt ANBO-directeur Liane den Haan. "We zien de verkiezing als een bevestiging van het vertrouwen dat ANBO als organisatie heeft bij het opkomen voor de belangen van onze leden.”

Belangrijk orgaan

De rol van het Verantwoordingsorgaan is belangrijk. Het Verantwoordingsorgaan is namelijk bevoegd om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het beleid dat het bestuur uitvoert en over de beleidskeuzes voor de toekomst.

"ANBO vindt het erg belangrijk dat gepensioneerden kunnen meepraten over hun pensioenen", zegt Liane den Haan. "Wij staan voor een goed pensioen voor de gepensioneerden én voor hun kinderen. Daarom doen we bij zoveel mogelijk pensioenfondsen mee om zo onze leden op een goede manier te vertegenwoordigen."

Naar overzicht
Inkomen